Tällaista välittämisen yrityskulttuuria on helppo kehua ja suositella. Avoimesti viestivä asiantuntijaorganisaatio kannustaa asiakaspalvelijaa uskaltamaan harmaan kasvottomuuden sijaan olla oma itsensä, laittaa persoonaansa peliin, viestiä omalla nimellä ja kasvoilla. Henkilöbrändejä salliva ja edistävä yritys houkuttaa lahjakkaita työntekijöitä ja parantaa työnantajakuvaa.

Työntekijälähettiläs on henkilöbrändi. Työntekijälähettiläs jakaa omaa asiantuntijuuttaan verkostoihinsa ja rakentaa omaa asiantuntijabrändiään. Ennen oli puskaradio, nyt some. Miksi et suosittelisi omaa työnantajaa muille, jos sinulla on hyvä fiilis tehdä siellä töitä? Viestintä ei ole pelkästään viestintäosaston tehtävä. Hyvässä ja toimivassa työyhteisössä halutessaan jokainen työntekijä on viestijä. Tässä ratkaisevaa on asenne. Viestintäosastolla on oma tärkeä tehtävänsä ja työntekijälähettiläs voi omalla viestinnällään ja omalla henkilöbrändillään tukea yrityksen brändiä.

Henkilöbrändin rakentaminen työntekijälähettiläänä

Työelämän murroksessa elintärkeää on pitää huolta omasta osaamisestaan ja työmarkkina-arvosta. Työntekijälähettilään henkilöbrändiä rakennettaessa on jokaisen tunnistettava oma tapansa kommunikoida ja jakaa osaamista. Yritys ei voi olla asiantuntija, jos muut eivät tiedä, mitä yrityksen asiantuntijat tietävät ja osaavat. Tässä viisi vinkkiä työntekijälähettilyyden ja henkilöbrändin rakentamiseksi.

1. Tunnista vahvuutesi

Lähde liikkeelle ajatuksesta - mitä haluat viestiä muille? Minkä osaat hyvin ja mistä innostut? Kiinnostavuus lähtee persoonasta. Työntekijälähettiläs viestii asioita, ottaa selvää, levittää ja jakaa itselle tärkeitä asioita. Ole rohkeasti esillä. Ole aito.

2. Asiantuntijuuden rakentaminen ja jakaminen

Asiantuntijuus rakentuu työnteolla ja kokemuksella, mutta myös jatkuvalla tiedonnälällä ja uuden oppimisella. Työntekijälähettiläs voi olla lähettiläs työpaikalla, mutta suuremman seuraajamäärän ja näkyvyyden saa sosiaalisen median kautta. Seuraajien joukkoa rakennetaan hyvillä ja kiinnostavilla sisällöillä ja niiden aktiivisella jakamisella. Mitä enemmän jaat omaa osaamistasi ja näyt työyhteisössä ja somen verkostoissa, sitä enemmän luomiasi sisältöjä jaetaan. Luotettavan ja vaikuttavan asiantuntijan rooli tulee näkyviin.

3. Verkostoidu ja heittäydy keskusteluihin

Työntekijälähettiläänä olet aktiivinen viestijä. Luo profiili muutamaan sosiaalisen median palveluun. Ole aito ja aktiivinen somessa ja tuo esille mielipiteitäsi. Tärkeää on tulla tunnetuksi nimenomaan omalle työympäristölle. Mikäli haluat rakentaa uskottavan asiantuntijabrändin, kerro tekemisistäsi muille, jaa oman alasi uutisia, ota kantaa ja keskustele verkostosi kanssa. Kutsu rohkeasti sinua kiinnostavia osaajia verkostoosi.

4. Vahva henkilöbrändi

Henkilöbrändin rakentaminen ei synny yhdessä yössä. Määrätietoinen tekeminen ja jatkuva oppiminen ovat avaintekijöitä. Asiantuntijan maailma muuttuu jatkuvasti ja oman osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Hetkessä ei tuloksia saa aikaan. Vahvat henkilöbrändit lisäävät yrityksen kiinnostavuutta ja tuovat uusia asiakkaita organisaatioon. Tästä on hyötyä erityisesti myynti- ja asiantuntijatehtävissä.

5. Tulevaisuuden asiakaspalvelu

Tulevaisuuden asiakaspalvelijalta vaaditaan innovatiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Digitalisaation kehittyminen on raivannut polkua ja tehnyt mahdolliseksi paremman ajankäytön asiakkaan kanssa. Asiakaspalvelu siirtyy osittain sosiaaliseen mediaan. Asiakaspalvelussa parhaat onnistumiset nähdään monesti siitä, että työntekijä laittaa itsensä peliin. Digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan käytön tavoitteena on helpottaa yksinkertaisesti asiakkaan päätöksentekoa.

Kirjoittaja: Hanna Mikkonen, asiakkuusneuvoja, OP Keski-Suomi

Twitter: @mikkonen_hanna

Hanna Mikkonen