Samaan aikaan toimintaympäristömme muutosnopeus on kiihtynyt. Epävarmuuden tunteet ovat lisääntyneet niin yritysten johdossa kuin henkilöstössäkin. Miten vastaamme pirstaloituvaan ja kiristyvään kilpailuun? Miten asiakaskunnan muuttuvia palvelutarpeita pystytään täyttämään alenevilla hintatasoilla ja kasvavilla nopeusodotuksilla? Ensimmäisiä täysin sähköisesti tehtyjä asuntokauppoja on jo tehty. Tulevaisuudessa asuntorahoitusta voidaan siis hoitaa täysin digitaalisesti ja sähköisten järjestelmien ulkopuolelle jättäytyminen heikentäisi merkittävästi pankkien asiakaspalvelua.

Muutos haastaa myös osaamisemme. Olemmeko yksilöinä valmiita ja riittävän nopeita sopeuttamaan ja ylläpitämään toimintakykyämme? Aikaisemmin hyvinkin arvostettua osaamista ei välttämättä enää tarvita, koska asiakas- ja ostokäyttäytymisen muutos sekä automatisoidut palvelut hoitavat osan asiakkaiden tarpeista. Perinteiset pankkikonttorit tai niiden kappalemäärät eivät myöskään ole enää relevantti tarkastelunäkökulma kaikkien asiakkaiden palvelukyvyn tai -laadun näkökulmasta. Asiakkaiden odottaman hyödyn ja näkemyksellisen osaamisen tarjoaminen, tapahtuu jo nyt digitaalisen ja inhimillisen palvelun yhdistelmänä. Enenevä määrä asiakkaita ei halua olla finanssipalveluidensa osalta aikaan tai fyysiseen paikkaan sidottuja.

Noin kolme vuotta sitten kirjoitin blogissani lyhytkaulaisen kirahvin kohtalosta evoluutiokehityksessä. Uskon edelleen, että parhaiten sopeutuvat yksilöt ja organisaatiot selviytyvät muutoksissa. Onkin hyvä pohtia, onko oma arviosi toimintakyvystäsi peräisin peruutuspeilistä, sivuikkunasta vai tuulilasista? Kaikilla näkymillä on merkitystä, mutta yksi suunta on kaikkein tärkein tulevaisuutta ajatellen. Mitä rehellisemmin ja vastuullisemmin haluat toimia, sitä kauemmaksi olisi uskallettava katsoa.

Kirjoittaja: Pasi Sorri, toimitusjohtaja, OP Keski-Suomi

OP Keski-Suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

Pasi Sorri