Mikäli mahdollista, asiasta kannattaa ensin keskustella perheenjäsenten kanssa. Tilanne on vähintäänkin ikävä, jos perintösuunnittelumielessä siirretään kesämökki citysinkulle, joka mieluummin lomallaan ihastelee taideaarteita maailman metropoleissa. Samalla tavalla lasta ei kannattane sitoa perheyrityksen tulevaisuuteen, jos lasta houkuttelee aivan muu ala ja ammatti.

Perintösuunnitteluun liittyy vahvasti verosuunnittelu. Verotehokkuus onnistuu parhaiten pitkällä aikajänteellä. Mitä aikaisemmin on liikkeellä, sen parempi. Verosuunnittelu ei kuitenkaan saa olla perintösuunnittelussa ainoa määräävä tekijä. Suuri kertahyöty verotuksessa voi houkuttaa, mutta siitä saattaa muodostua omaisuuden hoidon ansa. Esimerkiksi dementoinut hallintaoikeuden haltija saattaa lamauttaa omaisuuden järkevän hoidon, jos tilanteeseen ei ole varauduttu.

Ajatellaanpa vaikka metsää. Suvun metsillä on valtavasti tunnearvoa, mutta samalla metsä on myös yhä suuremmassa määrin sijoituskohde. Metsää pitää hoitaa aktiivisesti, jotta se tuottaisi niin henkistä kuin taloudellistakin pääomaa. Metsänomistajan on hyvä katsoa jo nyt tulevaisuuteen, jottei kuolinpesän varallisuuteen jäisi passivoituneita metsätiloja. Metsä jää helposti hoitamatta, jos kuolinpesässä osakkaat riitautuvat eivätkä kykene yksimieliseen päätöksentekoon. Jos taas metsä pirstotaan liian pieniksi tiloiksi, sillä ei ole enää vastaava taloudellista merkitystä omistajalleen. Kuinka mukava olisikaan ajatella, että vielä tulevaisuudessakin lapset ja lapsenlapset voisivat nauttia suvun honkien huminasta ja samalla turvata toimeentuloaan metsän tuotoilla.

Verovapaat rahalahjat taitavat olla monelle tuttuja. Sen sijaan helposti unohtuu, että lasten koulutusta, kasvatusta tai elatusta voi tukea verottomasti, jos tukea ei ole mahdollista käyttää muuhun tarkoitukseen. Myös tavanomaiset koti-irtaimistolahjat ovat verottomia. Perintösuunnittelu ei siten aina tarvitse isoja tekoja ja vaadi suuriaomaisuuksia. Pienistäkin puroista on hyötyä.

Mikä on sinun toimintasuunnitelmasi varallisuutesi varalle? Pakko ei ole tehdä mitään, mutta senkin on hyvä olla tietoinen päätös.

Kirjoittaja: Pia Friman, lakimies, VT, OP Keski-Suomi

OP Keski-Suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

Pia Friman