Myös sijoittajan kannalta metsä voi olla stressitön ja tuottava omaisuuslaji, sillä metsä kasvaa suhteellisen ennustetusti vuodesta toiseen suhdanteista riippumatta. Viime aikoina on arvuuteltu, kuinka kauan pitkään kestänyt osakemarkkinoiden nousu voi vielä jatkua. Toisaalta on puhuttu kiinteistösijoittamisen vauhtisokeudesta, joka on seuraus matalasta korkotasosta ja vaihtoehtojen niukkuudesta maltillisemman riskin omaisuuslajien kohdalla. Erilaisia skenaariota on aina olemassa, sillä markkinaliikkeiden ennustaminen on edelleen yhtä vaikeaa ja ihan jokaista ennustusta ei kannata säikähtää.

Jos haluaa jättää arvuuttelun osake- ja kiinteistömarkkinan tilasta vähemmälle, kaikkien skenaarioiden mukaan metsäsektorilla menee tällä hetkellä varsin hyvin. Metsäyhtiöt ovat onnistuneet suuren rakennemuutoksen toteuttamisessa; paperintuotannosta on siirrytty sellun ja kartongin tuotantoon ja investoinnit ovat kasvaneet voimakkaasti. Tästä hyvänä esimerkkinä Äänekosken tehdasinvestointi. Se on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,2 miljardia euroa. Sen työllistävä vaikutus on koko arvoketjussa Suomessa yli 2 500 työpaikkaa. Uusia työpaikkoja syntyy 1 500.

Investoinnit takaavat, että puun kysyntä on lisääntymään päin. Ennusteiden mukaan metsäteollisuuden puun käytön arvioidaan lisääntyvän 10-15 prosentilla lähitulevaisuudessa. Jos haluaa olla mukana tässä menestystarinassa, on syytä harkita metsäsijoitusta. OP Metsänomistaja -rahasto tarjoaa sijoittajalle vaihtoehdon suoralle metsäsijoitukselle. Rahaston 5000 euron minimisijoituksella sijoittaja pääsee osalliseksi maantieteellisesti hajautettuun metsätuoteportfolioon. Rahastolla on metsää noin 35 000 hehtaaria kymmenen maakunnan alueella. Hajautuksesta on hyötyä sekä puumarkkinoilla että myytäessä aikanaan metsäkiinteistöjä. Kahden toimintavuotensa aikana rahasto on saavuttanut sille asetetun tuottotavoitteen, rahaston tuoton ollessa yli 16 prosenttia tammikuusta 2015 tähän päivään.

Kirjoittaja: Juhana Jacksén, pankinjohtaja, OP Keski-Suomi