Kevään aikana toteutettavan toiminnallisen muutoksemme lähtökohtana on luoda rakenteellisilla uudelleenjärjestelyillä, resurssien siirroilla ja osaamisen uudistamisilla aktiiviseen, laadukkaaseen ja digitaalisten palveluiden tukemaan asiakkuudenhoitoon keskittyvä toiminto. Uuden yksikön hoitoon tavoitellaan jo alkuvaiheessa yli puolta pankin pääasiallista omistaja-asiakkaista. Toimintamallia on pilotoitu noin kahden vuoden ajan ja palautteet sekä asiakkailta että toimihenkilöiltä ovat olleet rohkaisevia toiminnan laajentamiseksi.

Merkittävä toiminnallinen muutos edellyttää luonnollisesti yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluita henkilöstömme kanssa. Arvioimme, että toiminnan uudistamisen seurauksena nykyisiä tehtäviä lakkaa tai muuttuu oleellisesti. Samaan aikaan avautuu uusia ja uutta osaamista edellyttäviä tehtäviä. Suunnitelmien ensisijaiset tavoitteet liittyvät toiminnallisiin muutoksiin, mutta arviomme mukaan tehtävien kokonaismäärä voi vähentyä, jolloin myöskään irtisanomisia ei voida poissulkea.

Asiakkaamme toivovat entistä sujuvampia digitaalisia ratkaisuja sekä nykyistä enemmän yksilöllistä palvelua. Muutoksella haluamme vahvistaa erityisesti omistaja-asiakkaillemme aikavarauksilla tapahtuvaa henkilökohtaista palvelua. Samalla karsimme päätöksentekotasoja, tehostamme toimintaprosessejamme ja mahdollistamme henkilöstöllemme parempaa itseohjautuvuutta.

Uskomme, että uudelleenorganisoitumisemme avulla pystymme vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristömme haasteisiin sekä erityisesti kasvavan omistaja-asiakasjoukkomme palvelutarpeisiin. Osuustoiminnallisen yrityksen on myös kannettava vastuu oman toiminnallisen tehokkuutensa ylläpidosta. Vuosituloksemme käytetään omistaja-asiakkaille maksettaviin bonuksiin ja tuotto-osuuksien korkoihin sekä yhteisöveroihin. Näiden jälkeinen osuus jää vahvistamaan pankin vakavaraisuutta. Teemme muutosmatkaa vahvasti perustehtävään, arvoihin sekä liiketoiminnalliseen ja yhteisölliseen rooliin pohjautuvien valintojen kautta.

Kirjoittaja: Pasi Sorri, toimitusjohtaja, OP Keski-Suomi

OP Keski-Suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

Pasi Sorri