Yritysten yhtenä merkittävänä tehtävänä on myös tuottaa voittoa omistajilleen. Useimmiten yrityksen voittoa jaetaan vuosittain osinkoina omistajille. Yritystoiminnasta aiheutuva voitto voi myös realisoitua omistajille mahdollisen yrityskaupan yhteydessä, kun yritystoiminta myydään uudelle omistajalle.

Yrityksen varojen sijoittaminen tuottavasti onkin ensiarvoisen tärkeää yrityksen arvon ja varallisuusaseman kasvattamiseksi. Nykyisellä ennätysmatalalla korkotasolla yrityksen ylimääräiset tilivarat kannattaa sijoittaa yrityksen tilanteeseen sopiviin sijoituskohteisiin, sillä tilivarojen reaalituotto on negatiivinen. Sijoitetut varat ja kertyneet tuotot kasvattavat yrityksen nettovarallisuutta, joka parantaa yrityksen mahdollisuutta jakaa osinkoja. Yrityksille on olemassa helppohoitoisia asiantuntijoiden hoitamia sijoitusratkaisuja, jotka sopivat yrittäjän kiireiseen arkeen. Vastaavasti myös aktiivisille ja itsenäisille sijoittajille vaihtoehtojen määrä on laaja.

Yrityksen rahoitusasema on lähtökohtaisesti parempi markkinoilla silloin, kun sillä on enemmän omia pääomia taseessaan. Sijoittamalla yrityksen varoja voidaan varautua tulevaisuuden investointeihin tai yritysostoihin. Yrityksen sijoitusvarallisuutta voidaan tarvittaessa realisoida investointia tai yritysostoa varten, jolloin yritys hyödyntää omaa pääomaa. Mikäli yritys haluaa toteuttaa yritysoston tai investoinnin vaihtoehtoisesti rahoituksen avulla, voidaan sijoitusvarallisuutta käyttää tapauskohtaisesti vakuutena vieraan pääoman ehtoisessa rahoituksessa.

Yrityksen sijoitusvarallisuus luo turvaa myös suhdannemuutoksissa. Mitä vahvempi yrityksen tase ja vakavaraisuus on, sitä paremmin se kestää myös haasteellisimpia aikoja taloudessa. Yrityksen varojen sijoittaminen onkin varautumista tulevaisuuteen.

Kirjoittaja: Hanna Thil, asiakkuuspäällikkö, OP Keski-Suomi

Lue lisää Yrityksen varojen sijoittamisesta

OP Private Keski-Suomen asiantuntijat

OP Keski-Suomen yrityspankin asiantuntijat

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

Hanna Thil