Yrityskauppa-aktiivisuus näkyy myös lähimarkkinassamme. Finanssikriisin patouttama syntymättömien kauppojen suma on yksi selittävä syy aktiivisuuteen. Myös yritysten kasvua hidastava työvoimapula on ruohonjuuritasolla näkyvä yrityskauppoja aktivoiva ilmiö.

Uutiskynnykset ylittyvät toteutuneista kaupoista. Isossa kuvassa pinnan alla käy vieläkin suurempi kuhina, mikä ei luonnollisesti näy katukuvassa. Onnistuneiden kauppojen vastapainoksi moni neuvotte-lu päätyy omistajien toiveiden vastaisesti myös toisin, eikä kauppaa synny.

Valmistautuminen lähitulevaisuudessa häämöttävään omistajanvaihdokseen on aloitettava hyvissä ajoin. Sopiva aika valmistautumiseen on tyypillisesti noin 3-5 vuotta.

Yhtenä epäonnistumisen riskinä voidaan pitää epärealistisia hintaodotuksia yrityksen arvosta tai toisaalta aliarvostusta. Vaikka omistaja onkin oman yrityksensä paras tuntija, saattaa realistisen arvonmäärityksen laatiminen ilman asiantuntijan apua olla haastavaa. Epärealistinen hinta-arvio tai ammattimaisesti perustellun näkemyksen puuttuminen saattaa katkaista hyvänkin neuvotteluyhteyden lopullisesti.

Hyvällä valmistautumisella ja suunnitelmallisuudella on keskeinen merkitys yrityskaupassa onnistumisessa. Parhaassa tapauksessa näkemys esimerkiksi yrityksen arvosta hankitaan useammalta asiantuntijalta.

Vinanssi Corporate Finance ja OP Keski-Suomi ovat ryhtyneet ainutlaatuiseen yhteistyöhön tarjoamalla keskitettyä ja pitkäjänteistä tukea hallittuun omistajanvaihdokseen. Exit-klinikalla yritykselle tehdään muun muassa puolueeton arvonmääritys, suunnitellaan yrityksen arvon kehittämistä ja oikea-aikaista myyntiä.

Matka jatkuu vielä yrityskaupan jälkeenkin: yrityskaupasta saatua sijoitusvarallisuutta kannattaa hallita järkevästi ja pitkäjänteisesti.

Kirjoittaja: Antti Liimatainen, johtaja, Vinanssi Corporate Finance

Vinanssi Corporate Finance on yritysjärjestelyihin erikoistunut TietoAkseli Yhtiöihin kuuluva yritys http://www.tietoakseli.fi/yritys

op.fi/keski-suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden kirjoitukset op.mediassa

Antti Liimatainen