Kasvavien tietoteknisten kustannusten ja kovan hintakilpailun seurauksena pankkien perinteisen toiminnan kannattavuus on viime vuosina heikentynyt, jolloin pankkien on pitänyt parantaa toimintansa kustannustehokkuutta. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että pankit ovat joutuneet vähentämään toimipaikkoja merkittävästi. Eri maksutavoista käteinen raha on kaupalle ja pankeille kallein maksamisen muoto, koska käteisen rahan laskenta, vaihtorahat ja turvallinen siirtäminen vaativat henkilöresursseja toimiakseen.

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan pankkien toimipaikkoja oli vuoden 2018 lopussa Suomessa 854. Niistä OP Ryhmän osuuspankkien toimipaikkoja oli noin 370. Toimipaikkojen lukumäärää nopeammin on supistunut käteispalveluita tarjoavien konttoreiden lukumäärä: nykyisin jo lähes puolet henkilöasiakaskonttoreista tarjoaa käteispalveluja rajoitetusti vain osan konttorin aukioloajasta, ja noin 20 prosentissa konttoreita ei käteispalveluja ole tarjolla lainkaan. Kehityksen taustalla on käteispalvelujen kysynnän nopea lasku.

Pankkikonttoreiden määrä antaa käteisnostoja tarjoavista nostopaikoista kuitenkin virheellisen kuvan. Käteisen konttorisaatavuutta korvaavat osaltaan lukumääräisesti kasvanut käteisautomaattiverkosto ja käteisen saatavuus kauppaliikkeiden kassoilta. Pankit ovat sopineet jo usean vuoden ajan kauppojen ja mm. R-kioskin kanssa rahan nostosta ostotapahtuman yhteydessä. Tämä palvelu laajentaa merkittävästi käteisen tarjontaa ja toisaalta vähentää liikkeellä olevan käteisen rahan määrää.

Oulun Osuuspankissa käteispalveluita tarjotaan seitsemässä pankin yhdeksästä toimipaikasta. Käteistä rahaa on mahdollista nostaa aamupäivisin klo 9.30–12.30. Selvitystemme mukaan käteispalveluja käyttää päivittäin keskimäärin alle 20 eri henkilöä toimipaikkaa kohden, joten mainittu aukioloaika riittää tyydyttämään kysynnän. Toisaalta lähes jokaisella Oulun Osuuspankin asiakkaalla on käytössään pankkikortti, jolla käteistä rahaa voi nostaa ympäri vuorokauden alueen kymmenistä automaateista.

Pankkikortit todella ovat suomalaisten arjen maksuvälineitä. Niitä käytetään joko maksukortteina tililtä tai luottokortteina, jolloin maksuille saadaan maksuaikaa. OP Ryhmä tarjoaa lisäksi omistaja-asiakkailleen OP-Visalla ostettaessa automaattisesti maksuttoman Tuoteturva-vakuutuksen. Tätä mahdollisuutta ei ole käteismaksussa.

Erityisen suosituksi on tullut lähimaksuominaisuus, jolla asiakas voi maksaa pienet ostokset ilman tunnuslukua ja käteisen rahan käsittelyä käyttämällä korttia maksupäätteen lähellä. Lähimaksujen enimmäismäärää nostettiin huhtikuussa 50 euroon per maksutapahtuma. Sen myötä useimmat arkiset ostokset voidaan hoitaa jatkossa lähimaksulla.

Käteisen rahan tarve on vähentynyt ja jatkaa vähentymistään tulevaisuudessa. Korttimaksamisen rinnalle tulleet uudet maksutavat lisääntyvät nopeasti. OP Ryhmän markkinoille tuoma Pivo toimii luotettavasti ja nopeasti maksujen välityksessä pienissä ostoksissa ja esimerkiksi kuluttajien välisissä maksuissa. Maksutapahtuma on turvallinen, eikä maksun yhteydessä välitetä mitään pankkisalaisuuden alaista tietoa saajalle.

Turvallisuuden kannalta tärkeintä – oli sitten kyseessä käteinen raha tai muu maksutapa – on varmistua maksuvälineen hyvästä ja huolellisesta käsittelystä. Maksuvälineiden tulee aina olla omassa hallussa. Sähköisten välineiden salasanoja ei myöskään pidä säilyttää paperilla, vaan tunnukset on opeteltava ulkoa.

Oulun Osuuspankissa olemme valmiit opastamaan asiakasta maksuvälineiden käytössä. Yhteistyössä onnistumme turvaamaan sinulle onnistuneen arjen.