Jo 1800-luvun alussa yhteisöllisyyden toteuttajaksi kehitettiin osuustoiminta, jossa vähävaraiset ja harvalukuiset ihmiset tekivät yhteistyötä, koska yksin ei olisi selvitty. Juridiseksi yhteisömuodoksi luotiin osuuskunta, joita muodostamalla ihmiset yhdistivät voimavaransa.

Lainan annon mahdollistamiseksi tämä tarkoitti sellaisten osuuskuntien perustamista, jotka ottivat vastaan talletuksia ja antoivat niistä lainoja jäsentensä tarpeisiin. Perustettiin osuuskassoja, joista Oulun Osuuspankin edeltäjä, Oulujoen Osuuskassa, perustettiin vuonna 1914.

Vaikka ajat ovat monella tavalla muuttuneet nykypäivään tultaessa, osuustoiminta on edelleen voimissaan – ehkä paremmissa kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi osuuskassoista on reilun sadan vuoden kuluessa tullut nykyaikaisia osuuspankkeja, joiden tarjoamat finanssipalvelut hyödyttävät niiden jäseniä edullisin palveluin, jäsenille maksettavin OP-bonuksin ja keskittämisalennuksin. Asioinnin keskittäminen osuuspankkiin kasvattaa jäsenen, siis omistajan, hyötyjä. Osuuskunnassa omistajuus ja asiakkuus yhdistyvät. Yhteistyön kautta osuuspankki on vahvistanut omistaja-asiakkaidensa taloudellista menestystä ja samalla kehittänyt ja vahvistanut koko yhteisön menestystä.

Toimiva yhteisö tarvitsee monenlaisia hyvän elämän edellytyksiä. Yhteisöllisessä roolissaan Oulun Osuuspankki kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin laajemmin yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöistä.

Hyviä esimerkkejä yhteisöllisestä roolistamme ovat viime vuosien merkittävät yliopisto- ja ammattikorkeakoululahjoitukset. Koulutus ja jatkuva oppiminen ovat tulevaisuudessa yksilöiden menestyksen tae. Lahjoitusten avulla pankki on halunnut varmistaa korkeatasoisen koulutuksen jatkuvuuden, joka osaltaan vahvistaa toimialueen menestystä ja turvata sen tulevaisuuden vetovoimaisuutta.

Vuodesta 2013 lähtien pyörineen ”Kesäduuni OPn piikkin” -hankkeen kautta puolestaan pankki on tarjonnut 400 paikalliselle 15–17-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden työllistyä ja tutustua työelämään pankin tuella paikallisissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä.

Osuustoiminta siis voi hyvin ja jatkaa muuttumistaan ajassa. Samassa muutoksen pyörässä on myös Oulun Osuuspankki. Pankin asiakkaana omistaja-asiakkaat voivat olla varmoja, että heidän asiansa ovat hyvässä hoidossa.