Erityisen vahva talouskehitys on ollut USA:ssa, jossa talous toipui nopeasti vuoden 2008 kriisistä. Siellä kasvu on jatkunut vuodesta 2009 alkaen ja näyttää jatkuvan edelleen. USA:n talouden kasvujakso on nyt jo historiallisen pitkä, pisin yli 100 vuoteen.

Suomen talous lähti nousuun syksyllä 2015, paljon myöhemmin kuin muualla maailmassa tai esimerkiksi Euroopassa. Sen jälkeen talouden pyörät ovat pyörineet vilkkaasti. Vuosien 2016–2018 BKT:n kasvu on ollut vuotuisesti 2,5–3,0 prosenttia. Myös tulevalle vuodelle ennakoidaan hidastuvaa, tasoltaan reilun 2 prosentin kasvua.

Talouden kasvu on näkynyt yhteiskunnassamme mo nella rintamalla. Teollisuuden tuotanto on ennätystasolla ja kapasiteetti alkaa useilla toimialoilla olla lähes kokonaan käytössä. Elektroniikkateollisuus on uudistunut ja monipuolistunut. Rakentaminen on vilkasta. Myös investoinnit ovat lähteneet käyntiin, ja monista investoinneista on tehty päätökset. Näiden toteutukset yltävät jopa 2020-luvun alkuun, joten talous on erityisen vahvassa kasvuvaiheessa.

Oulun seudun talous koki 2010-luvulla useita shokkeja, jotka vaikuttivat pitkälle vuosikymmenen puoliväliin saakka. Sen jälkeen talous on täälläkin kääntynyt nousuun. Erityisen vahva ICT-sektori on kasvanut suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Lisäksi Oulun kaupungin ja koko seutukunnan väestönkasvu on jatkunut. Se on nostanut rakentamisen ennätysvilkkaaksi. Vuosi 2017 jää historiaan vuotena, jolloin yksin Oulussa myönnettiin rakennusluvat yli 3 000 asunnolle. Luku on kaikkien aikojen suurin. Rakentaminen jatkuu myös lähivuodet, sillä muuttoliike kasvukeskuksiin näyttää säilyvän voimakkaana. Myös kaupunkiseudun sisäinen muuttoliike ohjaa asukkaita uusiin kerrostaloasuntoihin. Oululaisen asumisen ainutlaatuisia ratkaisuja esitellään Asuntomessuilla vuonna 2025 alueella, jossa yhdistyvät vesi, luonto ja kaupunkikeskustan läheisyys.

Oulun seudulla on käynnistynyt ja käynnistymässä useita megaluokan hankkeita. Yksi näistä on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteiskampus, jonka rakennustyöt ovat käynnissä Linnan- maalla. Sen heijastusvaikutukset kaupungin kaavoitukseen ja paikallisliikenteeseen ovat merkittävät. Jatkovaikutuksia on odotettavissa sekä asumisen että yritysten sijoittumisen myötä kampusalueelle ja sen läheisyyteen.

Samanaikaisesti on käynnistynyt Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentaminen. Suomen terveydenhoidossa on käynnissä merkittävät muutokset, joissa viidellä yliopistollisella sairaalalla on keskeinen rooli. Osa sairaaloista on jo toteuttanut investointeja 2010-luvun aikana. Oulussa rakentamaan on päästy vasta nyt, ja toteutus jatkuu pitkälle 2020-lukua. Sairaalaalueen läheisyyteen on toteutettu Kastellin monitoimitalo, joka luo edellytykset asumisen merkittävään lisäämiseen Kastelli-Kontinkangas-Kaukovainio-alueelle.

Oulun seutukunta ei elä pelkästään taloudesta. Nykyaikana alueiden vetovoiman merkitys on noussut yhdeksi keskeisimmistä kasvun osatekijöistä. Vetovoima muodostuu alueen kokonaisvaltaisesta kehi- tyksestä. Siinä asukkaiden viihtymisen elementit ovat keskeisessä roolissa. Oulun kaupungissa syntyy uusia tapahtumaareenoita, kun Club Teatria palasi Ouluun muiden areenoiden kuten Areena Oulun, Tilaa Kulttuurille ry:n Tukikohdan, Voimala 1889:n, Teatteri Rion ja Ilo Oulun monipuoliseen joukkoon. Monitoimiareena Oulun Raksilaan on myös työn alla. Sen vaikutus alueen vetovoimalle on suuri, sillä Oulusta puuttuu sopiva tila megaluokan tapahtumille. Lisäksi monet muut hankkeet, kuten Hietasaaren ja Nallikarin kehittäminen monipuoliseksi matkailualueeksi, etenevät koko ajan.

Oulun ja Oulun seudun vetovoiman vahvistaminen on koko seutukunnan yhteinen tehtävä. Vahvana kasvukeskuksena Oulussa on kaikki peruselementit kohdillaan: asunnot ovat edullisia, tämä on monipuolinen koulukaupunki yliopistoineen ja ammattikorkeakouluineen, harrastusmahdollisuudet ovat erinomaiset, ja luonto on lähellä. Toimiva yhteistyö yksilöiden, yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon välillä edistää kehitystä. Yhteisen päämäärän kirkastaminen auttaa kaikkia toimijoita omassa roolissaan vahvistamaan alueen vetovoimaa.