Syklit kuuluvat talouteen samalla tavalla kuin vuodenajat luontoon. Taloudessa näitä vaihteluita kutsutaan taantumaksi, nousukaudeksi, huippusuhdanteeksi ja laskukaudeksi.

Suomi juuttui muusta maailmasta poiketen yli kymmeneksi vuodeksi taantumaan. Tämä poikkeuksellisen pitkä ja vaikea taantuma käynnistyi finanssikriisistä ja pitkittyi mm. matkapuhelinteollisuuden rakennemuutoksen vuoksi.

Maamme talouden nousukausi käynnistyi 2016 ja vahvistui viime vuonna merkittävästi. ”Talouden kevät”, nousukausi, on juuri nyt parhaimmillaan, kun investoinnit ovat vilkastuneet. Myös kuluttajien usko oman talouden kehitykseen on vahvistunut. Kuluvalle ja tätä seuraavalle vuodelle näkymät ovatkin poikkeuksellisen suotuisat.

Oulun seudulla talouden myönteinen kehitys näkyy konkreettisesti asuntorakentamisen voimakkaana vilkastumisena. Yksistään Oulun kaupungissa viime vuonna myönnettiin rakennusluvat yli 3 000 uuden asunnon rakentamiselle, kun luku keskimäärin on tällä vuosikymmenellä ollut 1 700. Uusien asuntojen kauppa oli vuonna 2017 ennätyksellisen vilkasta ja käytettyjenkin asuntojen kauppa vilkastui. Nämä merkit kertovat yksityisasiakkaiden ja sijoittajien vahvasta uskosta talouden myönteiseen kehitykseen.

Voidaankin arvioida, että talous on etenemässä valoa kohti – aivan kuten kevätkin.

Myös Oulun Osuuspankille vuosi 2017 oli valoisa. Pankkitoiminnan kasvu piristyi edellisestä vuodesta. Erityisen vahvaa kasvu oli yritysrahoituksessa, jossa kasvua oli peräti 22 prosenttia. Pankkiin liittyi uusia asiakkaita viime vuonna lähes 6 000 sekä uusia omistaja-asiakkaita noin 4 000, ja samalla omistaja-asiakkaiden määrä ylitti 74 000. Pankin tuloskehitys jatkui vahvana, ja liikevoitoksi kirjattiin 31,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta ja oli euromääräisesti pankin kaikkien aikojen kolmanneksi paras.

Jotta voimme jatkossakin rahoittaa ihmisten ja yritysten hankkeita, auttaa tekemään erilaisia hankintoja ja kartuttamaan varallisuutta, pankin on pystyttävä tekemään hyvää tulosta tulevaisuudessakin. Oulun Osuuspankin näkymät kuluvalle vuodelle ovat suotuisat. Arvioimme, että toimialueen myönteinen kehitys antaa mahdollisuuden viime vuotta nopeampaan kasvuvauhtiin. Erityisesti asuntorahoituksessa ja sijoitustuotteissa odotetaan kasvua.

Oulun Osuuspankin perustehtävä on vahvan vakavaraisuutensa ja tehokkuutensa avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. Liiketoiminnan menestys nojaa pankin kykyyn tuottaa ylivertaisia asiakaskokemuksia, olemmehan asiakkaitamme varten.

Viime syksynä käynnistimme strategian mukaisen uudistumisen, jonka tavoitteena on aiempaakin parempi ja henkilökohtaisempi asiakaspalvelu. Haluamme olla asiakkaillemme aito kumppani eri elämäntilanteissa ja tarjota heille ammattilaisen palvelut silloin, kun niitä tarvitaan.

Yksi tärkeä osa uudistumistamme on saavutettavuuden parantaminen, sillä kysyntää asiantuntijapalveluille on yhä enemmän. Palvelemme asiakkaita pääosin ajanvarauksella, mikä mahdollistaa entistä paremman palvelun asiakkaalle sopivaan aikaan ja hänen toivomallaan tavalla: puhelimitse, netin välityksellä verkkoneuvotteluna tai kasvotusten toimipaikassa ja vaikkapa ilta-aikaan.