Osuuskunta on yritys, jonka omistajia ovat sen jäsenet. Osuuspankit, kuten Oulun Osuuspankki, ovat osuuskuntia. Osuuspankin perustehtävä on omistaja-asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen.

Sijoittamalla osuuspankkiin määrätyn osuusmaksun, osuuspankin asiakkaat voivat liittyä sen jäseniksi ja samalla omistaa osuuden pankista. Näitä jäseniä kutsumme omistaja-asiakkaiksi – he pääsevät vaikuttamaan omistamansa pankin asioihin.

Omistaja-asiakkuus antaa oikeuden osallistua pankin hallintoon ja päätöksentekoon. Sitä kautta jäsenten vaikuttamismahdollisuudet ulottuvat pankin toimintaan laajemminkin, alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tuotteita, palveluita ja asiointia kehitetään jatkuvasti omistaja-asiakkaiden palautteen pohjalta ja omistaja-asiakkaiden tarpeista käsin. Omistaja-asiakkaat hyötyvät rahallisesti sitä enemmän, mitä enemmän he käyttävät osuuskunnan palveluita. Tämä tarkoittaa OP-bonuksia, alennuksia vakuutuslaskuista ja pankkipalvelumaksuista sekä omistajille suunnattuja etuja.

Oulun Osuuspankissa osuusmaksu on 100 euroa. Tällä sijoituksella omistaja-asiakkaamme saavat kaikki omistajille kuuluvat edut ja oikeudet. Oulun Osuuspankilla tämän sijoituksen tehneitä omistaja-asiakkaita on yli 72 000. Heidän ääntään käyttää edustajisto, joka on osuuspankin korkein päättävä elin. Edustajistoon valitaan jäsenten keskuudesta edustajat neljän vuoden välein järjestettävissä vaaleissa. Se vahvistaa tilinpäätöksen, päättää sääntömuutoksista ja tekee erikseen säännöissä määriteltyjä päätöksiä.

Kuluva syksy on jälleen vaalien aikaa: jokaisella omistaja-asiakkaallamme on mahdollisuus äänestää edustajiston vaaleissa.

Tänä vuonna uusi teknologia on vahvasti esillä. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin aktiivisesti jo loppukesällä ehdokasasetteluvaiheessa ja hyödynnetään äänestyksen alkaessakin. Vaalikone tulee äänestäjien käyttöön ja omistaja-asiakkaat voivat äänestää sähköisesti. Myös perinteinen äänestys on mahdollista niille asiakkaille, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia. Uutta on lisäksi se, että suhteellisista vaaleista siirrytään enemmistövaaliin. Vaalitapa poikkeaa esimerkiksi valtiollisista tai kunnallisista vaaleista. Nyt jokainen edustaja tulee valituksi omilla äänillään ja ansioillaan.

Hyvä edustajisto kuvastaa monipuolisesti kaikkia pankin asiakkaita. Ehdokkaina on naisia ja miehiä eri ikä- ja ammattiryhmistä. Toivon, että omistaja-asiakkaamme käyttävät aktiivisesti äänioikeuttaan vaaleissa ja äänestävät yhteisen tulevaisuuden tekijöitä Oulun Osuuspankin edustajistoon.