Jokin aika sitten toinen valtakunnassamme ilmestyvä iltapäivälehti teki muutaman jutun sarjan Itä-Suomen asuntomarkkinasta. En tiedä, mikä oli juttujen julkaisemisen perimmäinen tarkoitus, mutta haastateltaviksi valittujen tiettyjen paikkakuntien asukkaiden ikäjakauma ja käsitys asuinpaikkansa tulevaisuudesta ei kaikin osin antanut positiivista viestiä ko. paikkakunnalle mahdollista muuttoa harkitseville.

Joskus on todettu, ettei omaa pesää kannata liata. Jos näin tapahtuu, muuttuu oma elämä epämukavaksi, eikä vieraistakaan ole tungosta. Maailmaa kannattaa ylipäätään katsoa positiivisin katsein ja mahdollisuushakuisesti.

Koteja myydään ja ostetaan koko ajan. Kauppavolyymit ja hinnat vaihtelevat, mutta hyväkuntoisille, hyvällä sijainnilla oleville sekä oikein hinnoitelluille kohteille on yleensä kohtuullisesti kiinnostusta. Rakennuskustannusten noustua viime aikoina on kiinnostus uuden karheille omakotitaloille ollut kaikissa Itä-Suomen isoimmissa taajamissa hyvä.

Kun kodin vaihtaminen on syystä taikka toisesta ajankohtaista, kannattaa tässäkin prosessissa käyttää asiantuntijaa apuna. Tällä tavalla toimien myyntiin menevälle kohteelle saadaan oikea markkinahinta, kohde saa kunnollisen markkinoinnin ja kauppa saadaan tehtyä turvallisesti.

Itä-Suomessa menee tällä hetkellä kohtuullisen hyvin monellakin rintamalla. Näin, vaikka Ukrainan sota on kurittanut meitä monella tavalla, väestömme vähenee ja ikääntyykin monella alueella sekä monen alueen asuntojen hintataso laskee.

Me täällä Itä-Suomessa olemme tärkeässä roolissa varmistamassa oman alueemme veto- ja pitovoimaa. Meidän jokaisen on hyvä pohtia, millä keinoilla juuri minä voin vaikuttaa oman lähiympäristöni säilymiseen haluttuna.