Osallistuin muutama päivä sitten koulutukseen, jossa käsiteltiin eri näkökulmista asunnon teknistä arvoa. Vaikutuin kouluttajan ajoittain ehkä raflaavastakin viestinnästä, mutta elinkaariajattelun mukainen kodin kunnossapitotarve tuli kaikille kuulijoille varsin selväksi.

Jokainen rakennus alkaa kulua heti valmistuttuaan. Kaikilla rakennuksen osilla on tekninen käyttöikä, jonka päättyessä tämä rakennusosa on karkeasti sanottuna purkukunnossa. Korjausvelka vaikuttaa niin rakennukseen tekniseen arvoon, markkina-arvoon kuin vakuusarvoonkin.

Jossakin vaiheessa ison korjausvelan omaavan rakennuksen tekninen arvo on niin alhainen, että korjaamisen sijasta rakennus kannattaa taloudellisessa mielessä purkaa. Tällainen tilanne ei ole kenenkään ajatuksissa tavoiteltava olotila.

Suomessa on runsas joukko teknisesti purkukunnossa olevia rakennuksia. Osa rakennuskannastamme on siirtymässä tähän joukkoon, jos niitä ei korjata ajoissa. Harva meistä haluaa asua taikka hankkia kodin sellaisesta rakennuksesta, jota omistajat eivät halua korjata/jonka korjaamiseen pankit eivät anna rahoitusta.

Kannustan ymmärtämään rakennuksen elinkaaren ts. syntymän ja lopulta myös elämän päättymisen. Näiden ”kahden elämän” ääripään välissä tehtävillä taikka tekemättä jätetyillä päätöksillä on valtava merkitys rakennuksen kaikille em. arvoille. Tekemättä jätetty remonttipäätöskin on päätös, mutta valitettavan huono sellainen.

Itselleen kotia ostavan kannattaa katsoa tarjolla olevista kohteista muutakin kuin fyysisesti aistein havaittavia sisäpintoja. Omakotitaloissa kannattaa ennen sisäremonttien tekoa varmistaa, että perusrakenteet ovat kunnossa. Esim. vuotamaton katto on elintärkeä koko sen alla olevalle rakennuksella.

Yhtiömuotoisissa kohteissa ei kannata ”sokeutua” pintoihin: seinien tapettien/lattian laminaatin kuntoon, kaapistojen oviin taikka kylppärin silikoneihin. Huomio kannattaa kiinnittää siihen, mitä tällaisessa asumiskokonaisuudessa ollaan tosissaan ostamassa ts. osakkeeseen: Siihen, missä taloudellisessa kunnossa asunto-osakeyhtiö on?; missä teknisessä kunnossa yhtiön omistama rakennus on?; minkä tyyppisiä omistajia yhtiöllä on?; onko yhtiön lainoja korkosuojattu? jne.

Kannatan asuntomarkkinassa ”hinnoittelumallia”, jossa kiinteistö/vuokraoikeuspohjaisessa kokonaisuudessa rakennuksen kunnolla ja asunto-osakeyhtiömuotoisessa kokonaisuudessa itse yhtiön taloudellisella tilalla & sen omistaman rakennuksen kunnolla on ratkaiseva merkitys kohteen hinnoittelussa. Luonnollisesti kohteen sijaintia unohtamatta.

Tällä hetkellä joissakin kohteissa on vaara mieltyä liikaa ”pinnallisiin asioihin” unohtaen elinkaariajattelun mukaisen tarkastelun pohjalta tehdyt havainnot. Itselle uuden kodin kunto kannattaa aina tarkistuttaa alan ammattilaisella ja havaitut puutteet/riskit kirjata ammattilaisen laatimaan kauppakirjaan. Näin vältytään tilanteilta, joissa kodin remonttiin tarvittavat varat menevät riitelystä aiheutuviin kuluihin.