Markkinatalous puitteena: Elämme olosuhteissa, joissa sangen harvojen tuotteiden/palvelujen hinta on määritelty lainsäädännössä/viranomaisohjeistuksessa. Tähän segmenttiin kuuluvat mm. lääkkeet – mistä ilmiöstä lienee kansa suussa syntynyt lausahdus ”apteekin hinnoista”. Puuttumatta lääkkeiden hintaproblematiikkaan enemmälti todettakoon, että asuntojen ja vapaa-ajankohteiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Kun kysytään enemmän kuin tarjotaan, hinta nousee: Kun markkinoilla on jostakin tuotteesta niukkuutta, nousee tuotteen hinta. Hintahan on aina myyjän haluaman hinnan ja ostajan maksuhalukkuuden kompromissi. Kun kysyjiä jollekin kohteelle on niukassa tarjonnassa useampia, saadaan aikaan kilpailu kohteesta – jonka kilpailun sitten joku kilpailijoista voittaa.

Jokainen rakennus myös kuluu ajan saatossa: Meille Suomessa asuntoja/vapaa-ajankohteita omistaville on joskus vaikeaa ”nähdä”, että rakennus on vaikkapa auton tavoin sellainen kestokulutushyödyke, joka ajan saatossa kuluu. Arvossaan pidettäväksi haluttua rakennusta tulee huoltaa ja korjata sen elinkaaren asettamien vaatimusten mukaisesti. Yleensä hyvin pidetty kohde säilyttää arvonsa paremmin kuin korjauksiltaan/huolloltaan vähemmän panostusta saanut verrokkikohde samanlaisella sijainnilla.

Asuntomarkkina polarisoituu: On rehellistä havaita, että Suomessa on meneillään voimakas asuntomarkkinan polarisaatio. Kasvukeskuksissa ja muuten asukkaita/vapaa-ajanviettäjiä vetävillä alueilla hinnat kohoavat. Muun tyyppisillä alueilla on nähty ja nähdään jatkossakin hintojen laskua – yhtäällä loivemmin ja toisaalla jyrkemmin.

Voiko markkinassa tapahtua muutoksia? Etätyö, kotoilu sekä arvostusten muutos voivat tulevaisuudessa vaikuttaa sekä tarjontaan että kysyntään. Monipaikkaisuus asumisessa, työskentelyssä sekä vapaa-ajanvietossa saattavat lisätä sekä työhön – esim. hyvien nettiyhteyksien puolesta – sopivien maaseutukohteiden kysyntää samalla, kun kasvukeskusten pikkuasunnoissa vain poiketaan toisinaan tekemässä töitä muutoin aikaa väljemmissä paikoissa – vaikkapa hyvien harrastusmahdollisuuksien parissa – viettäen? Voisiko lähiöiden kerrostalojen yhteisistä tiloista – kerhohuoneista – saneerata etätyöskentelytiloja? Saavatko vapaa-ajankeskukset (Tahko ym.) uusia asukkaita etätyöläisistä? Voisiko pienempien seutukaupunkien edullisista kerrostaloasunnoista tulla yhdistettyjä etätyö/vapaa-aikakohteita? Asuminen taitaa olla koko ajan jonkinlaisessa murroksessa.

Oikea hinta löytyy ammattilaisen avulla: Markkinaan liian korkealla hintanäkemyksellä tuleva kohde saattaa jäädä myymättä, koska ostajakandidaatti ei halua romahduttaa ”kuuta taivaalta tavoittelevan” myyjän odotuksia. Kokemuksen mukaan mahdollisen alihinnan markkina oikaisee kovan kysynnän ja sitä seuraavan tarjouskilpailun muodossa. Parhaan tuloksen niin kodin kuin vapaa-ajankohteen myynnissä tuottaa kv-alan ammattilaisen käyttö sekä kohteen hinnoittelussa että itse markkinoinnissa. Tällä hetkellä markkinoilla vallitsee kohtuullisen hyvä kysyntä monen tyyppiselle oikein hinnoitellulle kohteelle.

OP Kodin asiantuntijat tuntevat Pohjois-Savo

Lue lisää pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta

Siirry OP Pohjois-Savon kotisivuille