Det är viktigt att lära sig om ekonomin och att hantera pengar ända från barnsben. För andelsbankerna är det ett naturligt hållbarhetsarbete att verka för ekonomisk kompetens. OP Tampere stödjer elevernas Företagsby, lär ut kunskap om ekonomi och penningärenden i skolor och i sociala medier samt coachar ungdomar som fått ekonomiska problem. I Sommarjobb på OP:s bekostnad-kampanjen ger banken sommarjobb till föreningarna för ungdomar i 15–17-års ålder. På så sätt får ungdomarna en första kontakt med arbetslivet och med att tjäna egna pengar.

Åldringar behöver också nya typer av ekonomikunskaper

Äldre människor får stöd i samband med banksektorns övergång till mera smidiga tjänster. Om man vill, kan man lära sig att sköta ärenden elektroniskt tillsammans med bankens expert eller med en person som är insatt i seniorarbete.

Om det inte lyckas eller känns naturligt att sköta ärenden digitalt, kan man bra sköta bankärenden utan dator, smarttelefon och nät: betalkortet, betalkuverten avsedda för betalning av räkningar och direktbetalning samt Kontomeddelande-tjänstens textmeddelanden om kontotransaktioner underlättar vardagen.

Seniorguiden samlar ihop anvisningar i ett tydligt format om hur man sköter bankärenden smidigt utan elektroniska tjänster. Seniorguiden kan laddas ner och skrivas ut från OP:s webbplats www.op.fi/privatkunder/teman/seniorer

Inspiration och vägledning för penningärenden

Andelsbankens lektioner om ekonomikunskap för skolelever och ekonomiwebbinarier för studerande samt finanscoachernas tips i sociala medier är andelsbankens sätt att uppmuntra ungdomarna till att bli intresserade av och ta hand om sin ekonomi. Ibland kan dock hanteringen av penningärenden gå över styr. Att hamna i ekonomiska svårigheter är jobbigt och orsakar också problem i vardagliga men viktiga saker, såsom att få en hyresbostad. I det nationella Ekonomikunskapsprojektet hjälper även andelsbankens experter ungdomar som har problem med att balansera inkomster och utgifter, betala räkningar eller till exempel att ansöka om stöd.

Vi vill hjälpa både unga och äldre människor att få kontroll över sin ekonomi och på detta sätt stärka deras tilltro på framtiden, sammanfattar Elli Tyysteri och Taru Kaustinen som jobbar som kundrådgivare och finanscoacher vid OP Tampere.

Lär mer på op.fi/tampere/vastuullisuus‍ (på finska)

Andelsbanken ger stöd i ekonomikunskap

  • I Företagsbyn övar sjätteklassarna på procenträkning, ekonomikunskap och samhällslära samt bekantar sig med beskattningen och arbetslivet. Niondeklassarna i sin tur tävlar med att leda företag på internationella marknader.
  • På ekonomikunskapstimmarna lär man sig på ett åldersanpassat sätt om penningärenden och förbereder sig för Ekonomikunskapstävlingen som ordnas av FLHS och stöds av OP.
  • Finanscoacherna ger råd i sociala medier, YouTube och i olika evenemang.
  • Ekonomikunskapsprojektet stödjer ungdomar som hamnat i ekonomiska svårigheter.
  • Äldre människor får råd om användningen av nätbanken eller andra tjänster som underlättar skötseln av ärenden.
Våra ägarkunder har valt våra ansvarsfulla gärningar – som syns och märks. Berätta hurdana ansvarsfulla gärningar du önskar från oss. Besvara enkäten Alla tiders gärningar 19.9–9.10.2022

Läs mer:

Ägarkunderna berättade vilka gärningar som borde göras runt om i Finland: vi genomförde dem

Första kontakten med arbetslivet

En välmående miljö fordrar mångfald i handlingar