YES, JAG FICK JOBBET! var Kyrkslättsbon Weera Taimelas, 17, första tanke när hon fick veta att hon fått sitt livs första sommarjobb: som lägerledare på lägret Hippo-Mega.

På motionslägret som arrangerades av FC Kyrkslätt och Kyrkslätt Rangers fick barnen bekanta sig med flera olika motionsgrenar. Utöver tre ansvariga ledare fanns det 12 sommarjobbare på lägret. Taimela, som har fotboll och scouting som hobby, vaktade barnen och var tillsammans med dem under de två lägerveckorna.

– Det bästa var att få vara utomhus och att vi blev bjudna på glass på den sista dagen.

Av Taimelas lön för sommarjobbet betalade OP Nyland 400 euro. Enligt en enkät som genomfördes 2021 ansåg ägarkunderna i OP Nyland att bankens viktigaste ansvarsfulla gärning är att stödja sysselsättningen av de unga och främja deras ekonomikunskaper.

Via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad styrs stödet till ett objekt som är viktigt för just ägarkunderna. Då en förening sysselsätter en ung person förbinder sig föreningen att följa principerna för Ansvarsfullt sommarjobb.

De bidrag som vi har fått för att anställa sommarjobbare är guld värda för föreningarna, säger Sami Rukkila, verksamhetsledare för FC Kyrkslätt. Han är också glad över att sommarjobbarna sköter sina arbetsuppgifter samvetsgrant och att de kan vara entusiastiska tillsammans med barnen.

– De unga kan leva sig in i lägerstämningen!

Enligt Rukkila kom det in 39 skickligt gjorda sommarjobbsansökningar till sommarens läger. I princip hade var och en kunnat bli vald för jobbet.

– Som arbetsgivare var det verkligen svårt att välja arbetstagare bland de många ansökningarna. Jag uppmuntrar alla unga att i vår söka till flera platser enligt intresse och i god tid före sommaren.

Våra ägarkunder har valt våra ansvarsfulla gärningar – som syns och märks. Berätta hurdana ansvarsfulla gärningar du önskar från oss. Besvara enkäten Alla tiders gärningar 19.9–9.10.2022

Läs mer:

Ägarkunderna berättade vilka gärningar som borde göras runt om i Finland: vi genomförde dem

Man lär sig ekonomikunskaper så länge man lever

En välmående miljö fordrar mångfald i handlingar