Koronapandemian aikaansaama epävarmuus kiinteistömarkkinoilla on tämän vuoden aikana väistynyt ja vauhti on markkinoilla kiihtynyt.

Teksti Markku Mäkiaho, johtaja, OP Kiinteistösijoitus
Julkaistu 1.12.2021

Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kappale julkaistiin 1989, jolloin elettiin yhden nousukauden kliimaksia, ja joka sitten taittui 1990-luvun alun apeisiin tunnelmiin. Turkulaisveljesten kappaletta on onnistuneesti versioitu menneenä kesänä Portion Boysin toimesta ja ainakin itselleni kappale nostaa aina hymyn huulille. Enne markkinamuutoksesta? Ehkä ei kuitenkaan.

Koronapandemian aikaansaama jonkinasteinen epävarmuus kiinteistömarkkinoiden suunnasta on tämän vuoden aikana väistynyt ja vauhti on markkinoilla kiihtynyt. Markkinoiden likviditeetti on palautunut, ulkomaiset toimijat ovat tähän mennessä edustaneet yli puolta kauppavolyymista ja koko vuoden kaupankäynnin volyymin voinee ennustaa nousevan jonnekin 6–7 miljardin euron tasolle, mikä olisi selvästi 2010-luvun keskiarvon (n. 5,2 miljardia euroa) yläpuolella.

Olemme omassa uussijoittamisessa kohdanneet jopa ankaraa ostokilpailua. Markkinoilla oleva käteinen, lainarahan saatavuus, niukkuus sijoituskohteista sekä edelleen alhainen korkotaso ovat johtaneet toteutuneissa kaupoissa historiallisen alhaisiin alkutuottoihin. Tuottoero aikaisempien ääripäiden, asumisen ja logistiikan, välillä on kaventunut jo alle kahteen prosenttiyksikköön; halutuimmat kohteet kiinteistötyypistä riippumatta mahtuvat tähän tuottohaarukkaan. Markkinatilanne onkin lyhentänyt monien kiinteistösijoittajien sijoitushorisonttia osto- ja myyntiliikkeeksi yhä alenevien tuottovaateiden maailmassa. Arvonnousujen realisointi on noussut monella sijoittajalla pitkäaikaisia kassavirtatuottoja tärkeämmäksi.

Miten vastuullisuuden käy tässä ympäristössä?

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja kehittäminen hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisesti. Koko kiinteistö- ja rakennusalan kehittäminen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusten käyttäjien asiakastyytyväisyyden kehittäminen osana sosiaalista vastuuta. Vuokralaisten kanssa kumppanina markkinahäiriöiden kohtaaminen, kuten koronapandemiassa. Yhä laajenevan sääntelyn ja taksonomian huomioiminen osana vaadittavaa hyvää hallintotapaa – ja niin edelleen. Vastuu edellä mainittujen toimintatapojen toteuttamisesta jää kotimarkkinassamme meille pitkäaikaisille suomalaisille ja Suomeen vahvasti maaorganisaatioillaan etabloituneille sijoittajille. Yhteistä meille sijoittajina on ymmärtää kiinteistösijoittamisen pitkä luonne ja ymmärrys vakaasti kehittyvien kassavirtojen merkityksestä ja toimia siinä viitekehyksessä vastuullisesti, niin sijoittajiamme kuin vuokralaisiamme kohtaan. Nykymarkkinassa on hyvä muistaa se, että vauhti ei korjaa kaikkia virheitä!

Markku Mäkiaho työskentelee johtajana OP Kiinteistösijoituksessa.