Sijoittajat saivat vuonna 2022 eteensä vaatimattoman kattauksen. Uskomme OP Varainhoidossa, että 2023 tulee sijoitusmarkkinoilla olemaan mahdollisuuksien vuosi, johon aiempi heikko kehitys petasi parantamisen mahdollisuuksia. Alkuvuoteen lähdemme kuitenkin varovaisella sijoitusnäkemyksellä.

Teksti Riitta Hujanen, OP Varainhoidon sijoitusjohtaja
Julkaistu 12.1.2023

Englannin kielessä on kiehtova termi ”jam tomorrow”, eli hilloa huomenna. Se viittaa yleisesti ”lupaukseen, jonka toteutuminen tulevaisuudessa vaikuttaa epävarmalta”. Termistä tuleen mieleen porukka kotoisen ruokapöydän ympärillä, edessään puurolautanen. He kysyvät kotikokilta: milloin puuroon saataisiin myös hilloa. Vastaus on: ”huomenna”. Tämä toistuu joka päivä. Se luvattu ”huominen” tuntuu aina siirtyvän.

Sijoittajat saivat vuoden 2022 aikana eteensä samantapaisen vaatimattoman kattauksen. Tuotot muistuttivat laihaa veteen keitettyä jäähtynyttä puuroa, eikä hillosta ollut tietoakaan.

Sekä osakkeet että korkosijoitukset tarjosivat pääosin negatiivista tuottoa, mikä on (onneksi) varsin harvinainen yhdistelmä. Pankkitilillä varat pysyivät tallessa, mutta niidenkin ostovoimaa söi inflaatio. Jos salkussa oli vaihtoehtoisia sijoituksia, sieltä saattoi saada sentään jotain lohtua. Niillä mentiin.

Lupaako vuosi sen sijaan 2023 parempaa: tuleeko hilloa huomenna? Näin vuoden alussa eteenpäin tähyillessä löytyy huolen aiheita läheltä ja kaukaa. Tässä tiivistettynä muutamia tärkeimpiä riskejä, eikä kyseessä ole edes täydellinen lista:

 • Keskuspankit eivät saa taltutettua inflaatiota koronnostoista huolimatta.
 • Energian ja ruuan hinta pysyvät korkealla ja jarruttavat talouden kehitystä erityisesti Euroopassa sekä kehittyvissä maissa, joilla väestön ostovoima on jo muutenkin koetuksilla.
 • Koronnostoissa ja rahapolitiikan kiristämisessä onnistutaan, mutta niiden seurauksena on globaali taantuma tai ainakin merkittävä talouskasvun hidastuminen alueellisesti.
 • Kiinan talous jatkaa hidastuvalla uralla ja sillä on vaikutusta myös Euroopan ja muun maailman taloustilanteeseen.
 • Kiinan avautuminen ”nollatoleranssin” jälkeen johtaa koronakuolemien voimakkaaseen nousuun ja mahdollisesti myös uusien tarttuvampien tai tappavampien koronamuunnosten kehittymiseen.
 • Kiinan kiinteistömarkkinat ajautuvat syvempään kriisiin ja lisäksi kiinteistöjen hinnat laskevat myös muissa maissa korkotason nousun johdosta.
 • Ukrainan ja Venäjän välinen sota eskaloituu tai laajenee kansainvälisesti.
 • Kiinan turvallisuuspoliittiset intressit Taiwanin suuntaan aktivoituvat, mikä lisäisi ennestään geopoliittisia riskejä.

Alku vuodelle 2023 ei siis vaikuta kovin lupaavalta. Toisaalta vuosi on pitkä, ja joka tapauksessa meidän sijoittamisen ammattilaisten tehtävä on pyrkiä arvioimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Mitä jos edellisvuoden voittajat ovat tämän vuoden häviäjiä?

Koska vuosi 2022 oli monella tapaa poikkeuksellinen, mietimme sijoitustiimin kanssa vaihtoehtoja teemalla: mitä jos edellisvuoden häviäjät ovat tämän vuoden voittajia, ja voittajat häviäjiä? Tältä tilanne näyttää:

 1. Pienyhtiöt lähes kaikkialla maailmassa pärjäsivät vuonna 2022 indeksitasolla suuriin yrityksiin verrattuna selvästi heikommin. Jos talouden kuva ainakin vuoden loppupuolelle tultaessa vahvistuu, pienyritysten osakekurssien voi myös odottaa elpyvän reippaammin. Osakkeiden arvostukset ovat niissä jo pääosin korjanneet.

  Suuressa mittakaavassa lähes kaikki suomalaisyhtiöt lukeutuvat pienyhtiösarjaan, joten kotimaisessa sijoittamisessakin saattaa avautua sitä kautta parempia näkymiä. Venäjä-riskin aleneminen auttaisi myös. Sijoitusnäkemyksemme Suomi-osakkeiden suhteen on kuitenkin edelleen varovainen. Ylipäätään omaisuusluokkien välisessä allokaatiossa jatkamme osakkeissa toistaiseksi alipainossa.
 2. OP Varainhoidon strategi Jussi Hyöty luonnehti vuotta 2022 edellisen vuosikymmenen peilikuvaksi. Kun edellisellä vuosikym­me­nellä korot ja osakkeet molemmat tuot­tivat, niin vuonna 2022 kumpikaan ei tuottanut. Yhdistelmäsalkun tappiot olivat vuonna 2022 samaa luokkaa kuin vuoden 2008 finanssikriisissä.

  Jussin johtopäätös tällaisen kokemuksen jälkeen: ”Ensi vuonna todennäköisesti taas jompikumpi tuottaa”. Olen samaa mieltä. Mitä tulee omaisuusluokkien, korkojen ja osakkeiden, väliseen allokaatioon, vuoden 2023 edetessä joutuu varmasti tekemään valintoja. Samoilla painotuksilla tuskin voi mennä koko vuotta. Mahdollisuuksia siis tarjoutuu, mutta se tulee vaatimaan aktiivisuutta. Olemme varautuneet tähän rakentamalla useita uusia työkaluja näkemyksen ja sijoituspäätösten tueksi. Tulemme hyödyntämään niitä, jotta saamme askelmerkit kohdalleen myös vuonna 2023.
 3. Vuosi 2022 oli myös sikäli harvinainen, että pitkästä aikaa arvo-osakkeet tuottivat kasvuosakkeita paremmin. Voisiko myös näiden sijoitustyylien välillä vetovastuu vaihtua alkaneena vuonna? Tässäkin vastaus riippuu tulevien kuukausien aikana selkiytyvästä korkokuvasta. Missä kohtaa vuotta ja millä lopullisella korkotasolla eri keskuspankit toteavat, että rahamarkkinoiden kiristäminen on nyt tältä osin hoidettu loppuun?

  Sijoitustyylien vetovastuun vaihtumista voi seurata osin tästä näkökulmasta ja osin suoraan yritysten tuloskehityksen kautta. Paljon riippuu siitä, miten laajaksi, syväksi ja pitkäkestoiseksi mahdollinen taantuma lopulta muodostuu. Olisiko tämäkin pikemminkin loppuvuoden 2023 teemoja?
 4. Energiasektori ja erityisesti energiayhtiöt olivat lähes ainoat toimialat, joilla saavutettiin positiivisia tuottoja globaalisti viime vuonna. Niiden osalta tilanne kääntyikin selvästi verrattuna aikaisempiin vuosiin, jolloin tämä sektori löytyi yleensä häviäjien joukosta. Vaihtoehtoiset energiamuodot ovat todennäköisesti rakenteellisia voittajia pidemmällä aikavälillä, joten melko hyvällä syyllä voi olettaa, ettei vuonna 2023 perinteisillä energiatoimialoilla ole asiaa enää asiaa kärkeen.
 5. Korkosijoituksissa ei löytynyt voittajia vuonna 2022. Siltä osin tuskin voi jatkossa paljon huonommin mennä, joskin alkuvuosi voi olla edelleen haasteellinen. Parhaita riskikorjattuja tuottoja uskomme kuitenkin löytyvän erityisesti korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa, missä jatkamme ylipainossa.

Uskomme, että 2023 tulee sijoitusmarkkinoilla olemaan mahdollisuuksien vuosi, johon aiempi heikko kehitys petasi parantamisen mahdollisuuksia. Tuotot kertynevät haasteellisen talousnäkymän vuoksi kuitenkin takapainotteisesti, joten lähdemme alkuvuoteen melko varovaisella sijoitusnäkemyksellä. Hilloa on luvassa, muttei ihan heti.

Kirjoittaja Riitta Hujanen on sijoitusjohtaja OP Varainhoidossa.