Tuottonäkymien muutos korkosijoituksissa on ollut nopea. Ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen korot ovat aidosti kiinnostava omaisuusluokka. Näkemyksemme mukaan talouskasvun hidastumisen todennäköisyys on nyt korkea, mistä korkosijoittaja hyötyy.

Teksti Riitta Hujanen, OP Varainhoidon sijoitusjohtaja
Julkaistu 1.8.2023

Viimeinen vuosikymmen antoi suotuisat olosuhteet reippaalle riskinotolle. Keskuspankit tarjosivat suosiollista löysää rahapolitiikkaa. Rahalla ei ole ollut hintaa, tai se oli jopa negatiivinen. Sijoitussalkuissa osakkeiden ylipainottaminen tuotti runsasta satoa.

Viimeisen reilun vuoden aikana isojen keskuspankkien koordinoitu inflaationvastainen torjuntataistelu on nostanut korkotasoa nopeasti ja jyrkästi. Korkoliike on ollut niin voimakas, ettei sen viivästettynä toteutuvia vaikutuksia olla todennäköisesti vielä täysin osattu ennakoida. Sen seurauksena sijoitusmarkkinoilla saattaa olla edessä viileä loppukesä ja epävakainen syksy.

Jos rahapolitiikan kiristys jatkuu, mikä näyttää olevan edelleen keskuspankkien tahtotila, sillä inflaatio ei ole vielä ole talttunut riittävästi, koroissa lähestytään jo vuoden 2008 tasoja. Kuten muistetaan, 2007–2008 olivat varsin huonoja satovuosia riskisijoituksille.

Tämän seurauksena taantumariski on noussut. Talous viilenee ja sen halutaan viilenevän. Keskuspankit yleensä saavat mitä haluavat.

Näkemyksemme mukaan talouskasvun hidastumisen todennäköisyys nyt noin 70 prosenttia

Taantumaindikaattorimme mukaan talouskasvun hidastumisen todennäköisyys on nyt noin 70 prosenttia, millä tasolla se on pysytellyt viime syksystä alkaen. Korkoliikkeen voimakkuudella ja pitkäkestoisuudella on yhteys talouden näkymiin. Taantuman todennäköisyys vastaa korkoliikkeen kulmakerrointa ylös.

Miten voimme olla melko vakuuttuneita tästä näkemyksestä? Vaikkei täyttä varmuutta ennusteissa koskaan ole, oireilua tulee nyt useasta näennäisesti yksittäisestä kulmasta. Nostaisin esiin muutamia oireellisia ennakkotapauksia:

  1. Maaliskuussa pankkiriskit kohosivat hetkellisesti Yhdysvalloissa ja Sveitsissä, mutta tilanne saatiin hallintaan.
  2. Liikekiinteistöt ja asuntomarkkinat alueellisesti. Näistä muodostuu linkki takaisin pankkeihin sekä sitä kautta rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.
  3. Raaka-aineet. Osittain Kiinan vuoksi, jonka toivottiin palaavan vahvalle kasvu-uralle, mutta talouden elpyminen koronasta on toistaiseksi ollut pettymys. Se näkyy myös Kiinan osakemarkkinoilla negatiivisina tuottoina. Lisäksi Kiina potee ja sulattelee edelleen kiinteistökuplaansa. Kiinan hitaammalla kasvulla on seurannaisvaikutuksia myös kansainvälisen kaupan virtoihin.
  4. Teollisuuden luottamus ja tuotanto ovat laskusuunnassa lähes kaikkialla. Suhdanne- ja korkoherkät indikaattorit ovat pehmenemässä huolestuttavasti. Konkurssit tai lainat, joita ei enää hoideta ovat nousussa, erityisesti huonoissa luottoluokituksissa.

Korot ovat aidosti kiinnostava omaisuusluokka

Mitä tässä taitekohdassa ajattelemme eri omaisuusluokista? Suosimme tällä hetkellä korkosijoituksia, erityisesti valtionlainoja ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainoja.

Tuottonäkymien muutos korkosijoituksissa on ollut nopea ja voisi sanoa jopa hämmentävä. Ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen korot ovat aidosti kiinnostava omaisuusluokka.

Sijoitusnäkemyksemme logiikka on varsin yksinkertainen. Vaihtoehto A: Mikäli tulee taantuma, korkosijoittaja hyötyy ja osakkeet kannattaa pitää alipainossa. Tälle skenaariolle annamme noin 70 prosentin todennäköisyyden.

Vaihtoehto B: Inflaatio saadaan hallitusti kuriin keskuspankkien toivomalla tavalla siten, että samalla vältetään taantuma. Tällöin korot laskevat ja korkosijoitukset tuottavat. Tässä tapauksessa myös osakkeet todennäköisesti pärjäävät hyvin, joskin arvostukset ovat paikoitellen kohonneet hieman haastaviksi. Tämän skenaarion todennäköisyys on 25 prosenttia.

Vaihtoehto C: Talouskasvu säilyy vahvana ja inflaatio pysyy korkeana, mikä johtaa ennakoitua kovempiin koronnostoihin. Tämä olisi sama kuin viime vuosi, mikä oli poikkeuksellisen vaikea vuosi sekä korko- että osakesijoituksille. Todennäköisyys tälle on 5 prosenttia.

Johtopäätös: useimmissa vaihtoehdoissa korkosijoitukset vaikuttavat varteenotettavalta vaihtoehdolta.

Mitä muuta tutkimme näiden skenaarioiden lisäksi? Yhdysvaltojen ja Kiinan taloudelliset sekä poliittiset suhteet vaativat seurantaa. Samoin Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Ukrainan sodassa voi tapahtua mitä tahansa. Teknologioiden osalta arviomme erityisesti tekoälyn kehitystä (ensimmäinen aalto) ja sen mahdollistamaa tuottavuuden tehostamista (toinen aalto). Tässä vaiheessa näyttää siltä, että tekoäly voi kasvattaa globaalia kasvua pitkällä aikavälillä merkittävästi, joskin tähän sisältyy myös riskejä. Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kävimme läpi korkosijoittamista laajasti videosarjassamme Korkosijoittamisen mahdollisuudet. Sarjassa esittelemme erilaisia korkosijoituksia: valtionlainat, Investment Grade -yrityslainat, lyhyen koron rahastot, kehittyvien maiden velkakirjamarkkinat sekä High Yield -yrityslainat.

Kirjoittaja Riitta Hujanen on sijoitusjohtaja OP Varainhoidossa.