Nokia järjesti pitkästä aikaa pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiö kävi läpi strategisia linjauksia ja esitti taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023. Osakemarkkinoiden epäluulo Nokiaa kohtaan ei ole täysin poistunut ja osake tarjonnee vuoristoratamaista kehitystä myös lähivuosina.

Teksti Kimmo Stenvall, seniorianalyytikko
Julkaistu 26.3.2021

Maailma digitalisoituu vauhdilla ja yhteiskuntien keskeiset toiminnot rakentuvat jo nyt täysin tietoliikenneverkkojen varaan. Merkittävä osa tietoliikenneverkkojen kokonaismarkkinasta muodostuu matkaviestinverkoista, joista yleensä käytetään termiä RAN (Radio Access Network). Markkinoita hallitsee vain muutama globaali yritys: pohjoismaiset Nokia ja Ericsson, kiinalaiset Huawei ja ZTE sekä uutena tulokkaana korealainen Samsung.

Lähtökohtaisesti markkina vaikuttaa sijoittajan kannalta ihanteelliselta: todella vankka palveluiden kysyntä ja vain muutama toimija globaalisti. Tästä huolimatta Nokialla on ollut suuria vaikeuksia viime vuosina, mistä markkina-arvon vaisu kehitys on lahjomaton mittari.

Länsinaapurissa Ericssonin kehitys on sen sijaan ollut vakuuttavaa, ja osake on yli kaksinkertaistunut vuoden 2017 pohjakosketuksesta. Kun katsoo Nokian ja Ericssonin yhteenlaskettua velatonta arvoa osakemarkkinoilla, niin se on ollut viime vuosina yllättävän vakaa, noin 46 miljardia euroa.

Massiiviset investoinnit tuotekehitykseen

Verkkolaitemarkkina on jatkuvassa muutoksessa ja kaikki alan toimijat investoivat vuosittain tuotekehitykseen hulppeita summia pysyäkseen mukana kilpailussa. Nokia ja Ericsson investoivat tuotekehitykseen vuonna 2020 yhteensä noin 8 miljardia euroa, joka on noin 18% liikevaihdosta. Kiinan pojilla paukut ovat vähintään samaa tasoa.

Ennen pääomarkkinapäivää Nokia ilmoitti 600 miljoonan euron säästöohjelmasta ja merkittävä osa säästötavoitteesta investoidaan takaisin yhtiöön tuotekehityspanostusten muodossa. Teknologiajohtaja voi tyypillisesti hinnoitella tuotteensa tietyllä preemiolla ja ei siten altistu toimialan hintaeroosiolle. Pronssimitali näissä karkeloissa on jo heikohko suoritus ja näkyy väistämättä tulosrivillä ennen pitkää.

Näin kävi myös Nokialle, jolle kuluva vuosi on todella vaikea. Nokialla oli hyvä asema 4G-markkinassa Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta nyt 5G-syklin alkuvaiheessa 4G:n menestystä ei kyetty toistamaan. Nokian tekninen suorituskyky ei ollut riittävän hyvä Kiinan markkinassa ja lisäksi Pohjois-Amerikassa uusi tulokas Samsung yllättäen pullautti Nokian ulos teleoperaattori Verizonin 5G-toimittajalistalta.

Nämä kaksi isoa menetystä yhdessä kasvavien t&k-investointien kanssa painavat Nokian matkaviestinverkkojen tuloksen nollan tuntumaan tänä vuonna. Muissa liiketoiminnoissa Nokia lähtökohtaisesti parantaa tänä vuonna, mutta parannus ei riitä kompensoimaan matkaviestinpuolen heikkoutta.

Pienin askelin parempaan suuntaan

Verkkolaitevalmistajien asiakkaille eli teleoperaattoreille verkon nopeus ja kattavuus ovat keskeinen erottautumistekijä. Operaattoreille laitetoimittajan nykyinen tekninen taso ja ennen kaikkea tuotteiden tulevaisuuden kehityspolku ovat keskeisiä tekijöitä toimittajan valinnassa.

Keskustelut operaattoreiden kanssa antavat tietyn indikaation verkkolaitevalmistajien kilpailukyvystä. Nokian tilanne on käsityksemme mukaan parantunut oleellisesti operaattoreiden silmissä, ja aiemmin lisääntyneet t&k panostukset ovat tuottaneet tulosta. Myös kiinalaisvalmistajien heikentyvä asema erityisesti tietoturvan kannalta olennaisessa core-verkoissa antaa Nokialle hyvät edellytykset parantaa markkinaosuuttaan, mutta valitettavan pienin askelin. Isojen asiakasmenetysten korvaaminen vie aikaa ja kokonaismarkkinan kasvu on vaatimatonta.

Nokian vuoden 2023 taloudelliset tavoitteet indikoivat yhtiön tuloskunnon ja kassavirran kohentuvan selvästi kuluvasta vuodesta. Myös pääoman tuottotavoitteet kertovat selkeästä rytminmuutoksesta kohti parempia aikoja. Osakemarkkina on viime vuosina suhtautunut skeptisesti Nokian tavoitteisiin, ja markkina ei tälläkään hetkellä täysimääräisesti hinnoittele tulostavoitteiden mukaista tulosparannusta.

Myös OP:n näkemys Nokiasta on tällä hetkellä suhteellisen varovainen, sillä iso laiva kääntyy hitaasti ja mitään taikatemppuja ei johdon työkalupakista löydy. Tulospäivät tuonevat jälleen reipasta heiluntaa osakekurssiin ja sijoittajien kynnet tyypillisesti lyhenevät tulospäivän alla. Nokian Q1-tulos saadaan vapputunnelmissa 29.4. Pysy kuulolla.

Lue lisää:

OP:n analyysit op.fi-sivuilla

Voit seurata Kimmo Stenvallin analyysejä myös YouTubessa OPxsijoittaminen-kanavalla.

Muuta evästeasetuksiasi

Kirjoittaja Kimmo Stenvall toimii seniorianalyytikkona OP Ryhmässä. Hänen seurantavastuullaan ovat teknologia, teleoperaattorit ja media.