Vastuullisuuden huomioiminen on yhä useammalle sijoittajalle osa prosessia houkuttelevien ja tuottavien kohteiden löytämiseksi. Vaikka vastuullisuus käsitteenä on osin subjektiivinen, tarjoaa rahoitusmarkkinat kaikille sidosryhmilleen oivan väylän yhteiskunnan kannalta tärkeiden asioiden edistämiseen.

Teksti Henri Parkkinen, seniorianalyytikko @ParkkinenHenri
Julkaistu 15.3.2021

Pörssiyhtiöille vastuullisuus on sekä tapa toimia että motivaattori kehittää liiketoimintaa arvoketjun eri vaiheessa. Sijoittaja voi puolestaan toteuttaa omia vastuullisuusperiaatteitaan markkinoilla esimerkiksi osallistumalla tai vaihtoehtoja pois sulkemalla. 

Osakkeen omistaminen ei tuo sijoittajalle velvollisuuksia, vaan se luo mahdollisuuksia. Tämä pätee myös vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus kuulla yhtiön vastuullisuuskehityksestä esimerkiksi kevään yhtiökokouksissa, ja jos yhtiö pystyy luomaan vastuullisuudesta itselleen vahvan kilpailuedun, on tällä pidemmällä aikavälillä todennäköisesti vaikutusta esimerkiksi yhtiön voitonjaon suuruuteen.

Yhtiöiden vastuullisuuskehityksestään tuottaman materiaalin lisääntyminen ja monipuolistuminen on lisännyt sijoituspäätösten tekoa tukevan informaation määrää huomattavasti viime vuosina. Yksityiskohtaisempi kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen vastuullisuusmateriaali helpottaa ymmärtämään eri asioiden ja ilmiöiden absoluuttista ja suhteellista merkitystä yhtiön liiketoiminnalle, ja toteutuneen kehityksen aikasarjat ilmentävät toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Vastuullisuuspyrkimykset voivat yhdistää aiempaa monipuolisemmin eri toimialojen yhtiöitä eri puolella maailmaa. Moni kotimainen valmistavan teollisuuden yhtiö on pystynyt löytämään uusia yhteistyökumppaneita esimerkiksi raaka-aine- ja materiaalihävikin vähentämiseen sekä uusien raaka-aineiden ja materiaalien kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa. Uudentyyppisiin tarpeisiin perustuvat ja aiempia toimintatapoja muokkaavat liiketoiminnat voivat korvata syystä tai toisesta merkityksellisyytensä menettänyttä liiketoimintaa, ja olla jopa käynnistävä voima merkittävällekin yhtiöprofiilin muutokselle.

Luopuuko vastuullisesti sijoittava jostain tai menettääkö hän jotain? Vastaus molempiin kysymyksiin on sama: ei. Erään määritelmän mukaan julkisesti noteeratun osakeyhtiön tärkein tehtävä on osakkeenomistajan varallisuuden maksimoiminen, ja osakeyhtiölakikin säätää voiton käsitteestä.

Mitä enemmän vastuullisuudesta keskustellaan, ja mitä enemmän sitä arkipäiväisestään konkreettisten tekojen ja tavoitteiden muotoon, sitä vahvempi harmonia eri sidosryhmien välille todennäköisesti muodostuu pyrittäessä vastuullisesti tuotettuun voittoon. Kollektiivisen älykkyyden ja innovatiivisuuden seurauksena voi syntyä markkinatapoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat vastuullisuusasioihin leväperäisesti suhtautuvia toimijoita ryhdikkäämpiin edesottamuksiin vaihtoehtona ulkokehälle jäämiseen. 

OP:n Analyysi tuottaa OMX Helsinki 25 -indeksiin kuuluvista yhtiöistä vastuullisuusanalyysia, joka on lisätty erilliseksi osaksi yhtiöraportteja. Vastuullisuusosiot sisältävät numeerista aineistoa toteutuneesta kehityksestä ja tavoitteista. Lisäksi niissä on laadullista aineistoa liiketoiminnan ja markkinaympäristön tärkeimmistä vastuullisuusajureista. 

Nostamme analyysissä esiin yhtiökohtaisia, pidemmällä aikavälillä taloudelliseen menestykseen vaikuttavia mahdollisuuksia, ja arvioimme yhtiökohtaisen vastuullisuusmomentumin vahvuutta. Vastuullisuusosioissa mainittuja yksittäisiä teemoja ja laajempia vastuullisuuden kokonaisuuksia nostetaan esiin kommunikoinnissa listayhtiöiden kanssa.

Uusin OP:n Analyysin julkaisema vastuullisuusraportti on luettavissa täältä. Lukeminen vaatii kirjautumisen OP:n tunnuksilla.

Tutustu vastuulliseen sijoittamiseen ESG-videosarjassa, jossa OP:n analyytikot ovat poimineet pinnalla olevia vastuullisuussuuntauksia. Videoilla käydään myös läpi Helsingin Pörssissä olevia yhtiöitä, joille kyseiset suuntaukset luovat oivia pidemmän aikavälin mahdollisuuksia.

Muuta evästeasetuksiasi

Oletko kiinnostunut säästämisestä ja sijoittamisesta? Lue lisää siitä, miten pääset helposti alkuun.

Kirjoittaja Henri Parkkinen toimii seniorianalyytikkona OP Ryhmässä. Hänen seurantavastuullaan ovat mm. metsäteollisuus ja energiasektori.