Sijoitustutkimus sijoittajan apuna

Sijoitusmarkkinoista on saatavilla valtava määrä informaatiota. Yksittäisiä toimialoja ja yhtiöitä seuraavat analyytikot suodattavat uutisvirrasta oleellisen ja kommentoivat katsauksissa ja analyyseissa uutisten vaikutusta yhtiöiden toimintaympäristöön ja näkymiin. Sijoitustutkimuksen yksi keskeisistä tehtävistä on informaation tiivistäminen säästäjälle ja sijoittajalle käyttökelpoiseen muotoon.

Teksti Henri Parkkinen, seniorianalyytikko @ParkkinenHenri
Julkaistu 27.6.2017

Sijoitustutkimus on analyytikoiden tuottamaa näkemyksellistä materiaalia säästäjien ja sijoittajien päätöksenteon tueksi. Sijoitustutkimus ottaa kantaa esimerkiksi osakemarkkinoiden laajempaan kehitykseen, eri toimialojen absoluuttiseen ja suhteelliseen kehitykseen ja yksittäisiin yhtiöihin. Konkreettisin muoto sijoitustutkimuksesta on yksittäiselle pörssiyhtiölle annettava suositus ja tavoitehinta. Sijoitustutkimus ei ole absoluuttinen totuus vaan perusteltua, julkiseen tietoon ja analyytikoiden näkemyksiin pohjautuvaa tutkimusta. Ehdoton vaatimus sijoitustutkimukselle on puolueettomuus ja riippumattomuus.

Sijoitustutkimuksen tavoite on löytää houkuttelevia sijoituskohteita. Jokainen osake on erilainen sijoitusprofiililtaan. Yhtiöt ovat erikokoisia (isot, keskisuuret, pienet) ja toimivat eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Osa yhtiöistä kasvaa nopeammin ja osalla kannattavuuskehitys eri taloussykleissä on tasaisempaa kuin toisilla. Osa maksaa korkeampaa osinkoa ja osa taas sijoittaa tulostaan enemmän kasvuun. Osakeanalyysit ottavat kantaa yhtiöiden ominaisuuksiin ja sisältävät ennusteita lähivuosien taloudellisesta kehityksestä. Hyvässä osakeanalyysissä pelkästään etusivun sisältö antaa vahvat edellytykset arvioida sopiiko kyseinen sijoituskohde omaan sijoitusprofiiliin.

Sijoitusmarkkinoista on saatavilla valtava määrä informaatiota. Yksittäisiä toimialoja ja yhtiöitä seuraavat analyytikot suodattavat uutisvirrasta oleellisen ja kommentoivat katsauksissa ja analyyseissa uutisten vaikutusta yhtiöiden toimintaympäristöön ja näkymiin. Sijoitustutkimuksen yksi keskeisistä tehtävistä on informaation tiivistäminen säästäjälle ja sijoittajalle käyttökelpoiseen muotoon. Esimerkiksi niukasti markkinoista kokemusta omaavalle suosittelen lukemiseksi OPn Aamukatsausta. Sen lukemalla saa kattavan käsityksen markkinoiden ajankohtaisista aiheista ja yhtiökohtaisista uutisista.

Numerot ovat keskeinen osa sijoitusmarkkinoiden uutisvirtaa. Esimerkiksi pörssiyhtiön osavuosikatsaus sisältää useita sivuja tulos- tase- ja kassavirtatietoja. Analyyseissa ja verkkopalveluissa on laskettu runsaasti valmiiksi vertailua helpottavia tunnuslukuja. Koska vertailuun ei ole olemassa yksittäistä ja ainoaa oikeaa tapaa, voi jokainen valita itselleen sopivat numero- ja tunnuslukutiedot analyysien kattavasta numeroaineistosta.

OPn Sijoitustutkimuksen tuottama materiaali ja Osaketutkimuksen verkkopalvelu on osa osakesijoittajan peruspalvelua ja se sisältyy Säästäjän, Sijoittajan ja Aktiivisen kaupankävijän palvelupaketteihin. Löydät sen osoitteesta op.fi/tutkimus. Palvelusta löydät osakeanalyysit lähes 90 pörssiyhtiölle ja runsaasti muuta ajankohtaista materiaalia markkinoista. Kaikki raportit ja katsaukset ovat suomenkielisiä ja halutessasi saat sähköposti-ilmoituksia aina kun uusia analyysejä ilmestyy.

Kirjoittaja Henri Parkkinen toimii seniorianalyytikkona OP Ryhmässä. Hänen seurantavastuullaan ovat mm. metsäteollisuus ja energiasektori.