Minäpystyvyys- ja yhteistyötaidot ovat yrityksen menestyksen kannalta kriittisiä ydintaitoja. Nopean teknologisen kehityksen maailmassa ihminen vielä toistaiseksi päihittää koneet omien ja toisten tunteiden ymmärtämisessä ja sanoittamisessa. Mikä on sinun suhteesi tähän työelämän väärin ymmärrettyyn supertaitoon, empatiaan?

Teksti Katja Seppänen, Lead Agile Coach
Julkaistu 4.7.2023

 
Teksti: Heli Teerenhovi ja Katja Seppänen

Maailman talousfoorumin Tulevaisuuden työpaikat-raportin (2023) mukaan yritykset tarvitsevat erityisiä ydintaitoja menestyäkseen kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa. Tuskin kukaan yllättyy, kun listan kärjestä löytyvät analyyttinen ja luova ajattelu, jotka ovat vauhdittaneet nopeaa teknologista kehitystä. Tulevaisuus näyttää mihin kaikkeen tämä kehitys johtaa, mutta varmaa on kuitenkin se, että se haastaa yritykset ja yksilöt osaamisen, toiminnan ja ajattelun uudistamiseen. Mahdollisesti juuri siksi ydintaitolistan seitsemältä seuraavalta sijalta löytyykin minäpystyvyystaitoja, kuten resilienssi, itsetuntemus, uteliaisuus ja jatkuva oppiminen; sekä yhteistyötaitoja, kuten empatia, johtajuus ja sosiaalinen vaikuttaminen.

Nykyisessä systeemisessä ja verkostomaisesti toimivassa työelämässä on tärkeää hyödyntää organisaatioiden kollektiivista älykkyyttä. Myös tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot syntyvät verkostoissa ja ekosysteemeissä. Siksi toimiva yhteistyö niin yksilö- kuin organisaatiotasolla on valtava voimavara ja menestymisen edellytys. Eri tahojen välinen tai tiimien sisäinen yhteistyö on usein myös  Agile Coachien työn keskiössä. Yhteistyön rakenteet, esimerkiksi roolit,  vastuut, yhteiset tavoitteet ja käytännöt mahdollistavat yhteistyön, mutta eivät takaa vielä sen syntymistä. Kun tutkimme, mikä synnyttää aitoa yhteistyötä, päädyimme vuorovaikutuksen äärelle. Sen keskiössä on empatia.

Empatia, tuo työelämän väärin ymmärretty supertaito

Empatia nähdään usein edelleen heikkouden merkkinä tai jopa järjen käytön vastakohtana. Ajatellaan, että empatia on tunne tai pelkkää tunteilua. Todellisuudessa empatia on joukko taitoja, joita tarvitsemme tuloksekkaaseen yhteistyöhön. Empatiataidot auttavat meitä ymmärtämään itseämme ja muita. Ne edesauttavat ihmisten täyden potentiaalin toteutumista kaikkien osapuolten hyväksi. Ilman empatiaa ei toteudu 1 + 1 > 2.  

Empatiataidot auttavat myös ymmärtämään mistä jännitteet syntyvät ja mitä tunteita ja tarpeita jännitteiden taustalla on. Tämä puolestaan mahdollistaa jännitteiden purkamisen ja vahvistaa psykologista turvallisuutta sekä parhaassa tapauksessa syventää yhteistyötä. Empatia auttaa myös asiakkaiden ja kilpailijoiden asemaan asettumisessa ja heidän aikeidensa pohtimisessa.  

Lukuisat mittarit osoittavat empatian hyödyt niin taloudellisessa kannattavuudessa, muutoskyvykkyydessä, innovatiivisuuden vahvistumisessa kuin yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnissa. Empatiataitojen sisältämä, vielä ehkä osittain hyödyntämätön potentiaali työelämässä, on laaja-alainen ja sen vaikutukset ovat kiistämättä positiivisia tarkastellaanpa niitä sitten yksilön, yhteisön tai organisaation silmin.

Empatia tuodaan arkeen kohtaaminen kerrallaan

Mitä ne empatiataidot oikein ovat ja miten niitä kehitetään? Ensimmäinen askel on ymmärtää, että empatia syntyy kohtaamisissa ja kehittyy vuorovaikutuksessa. Tarvitsemme pysähtymistä, taitoa reflektoida, tutkia itseämme ja toimintaamme sekä kykyä olla itsellemme empaattisia, jotta voimme luoda ympärillemme rakentavaa empatiaa.

Inspiraatiota pohdintoihimme sekä tähän kirjoitukseen haimme myös Maija Tammen oivalluttavasta Empatiakone-näyttelystä, joka on 27.8.2023 asti nähtävissä Suomen Valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla Helsingissä. Näyttely yhdistää tarinankerronnan ja empatian, luoden tunteita herättäviä kokemuksia ja sai meidät pohtimaan myös tunteiden merkitystä kohtaamisissa ja yhteistyössä.

Oman empatiakoneen voit käynnistää esimerkiksi pohtimalla omassa arjessa seuraavia kysymyksiä: Miten hyvin tunnet itsesi? Millaista tarinaa kerrot itsestäsi? Entä muista? Millaisen tunnejäljen sinä jätät arjen kohtaamisissa?

 

 

Kirjoittajat Heli Teerenhovi ja Katja Seppänen rakentavat ketterämpiä toimintatapoja ja kulttuuria OP Ryhmässä Agile Coacheina. 

Tämä on ensimmäinen Heli Teerenhovin ja Katja Seppäsen kirjoitus blogisarjassa, jossa pureudutaan yrityksen menestyksen kannalta kriittisiin ydintaitoihin, minäpystyvyys- ja yhteistyötaitoihin. Erityisesti blogisarjassa syvennytään empatiataitoihin.

Lisää aiheesta

Lisää aiheesta