Mietiskelimme tässä parin kokeneen Agile Coachin kanssa, minkälaista heidän työnsä on. Miksi ihmeessä Agile Coacheja tarvitaan? Tässä muutama esimerkki, miten Agile Coach voi auttaa.

Teksti Nina Mellin, Head of Agile Coaching, OP Osuuskunta
Kuva Tero Mellin
Julkaistu 4.11.2022

Yhteistyö on varmasti monessa työpaikassa yksi kehityskohteista, ja niin myös meilläkin. Aina kun suuremmasta kokonaisuudesta muodostetaan pienempiä ryhmiä, kuten tiimejä tai heimoja, muodostuu yhteistyön tarpeita. Ihmisluonto on jotenkin sellainen, että ryhmät usein katsovat luonnostaan ensin sisäänpäin, pyrkien toteuttamaan oman tavoitteensa. Yhteistyö muiden kanssa näyttäisi olevan tiimien luonnollisessa tarvehierarkiassa vasta kakkossijalla.

Parhaimmillaan Agile Coach nostaa organisaation kyvykkyyttä toimia. Fasilitoidessaan, valmentaessaan ja koutsatessaan hän auttaa ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla: tarkastelemaan asioita eri tasoilta ja eri lähestymiskulmista. Kaikki tämä tapahtuu ihmisten kanssa, ja heidän kauttaan. Agile Coach ei ole yksinäinen hahmo, vaan mieluiten ihmisten ympäröimänä.

Agile Coach pystyy auttamaan yhteistyön rakentamisessa eri tahojen välillä. Organisaatiokaavioissa kuvataan juuri näitä itsenäisiä yksiköitä, mutta ei tarvittavaa toimintaa niiden välillä. Muodostamalla organisaatio luodaan siis tahattomasti siiloja. Viralliset yhteistyörakenteet eivät välttämättä ulotu siilojen välille. Tässä vaiheessa Agile Coach voi tulla kuvaan mukaan. Hän voi yhdistää ihmisiä rakentamalla siltoja ja yhteyksiä siilosta toiseen. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi fasilitoimalla tilaisuuksia, valmentamalla tai keräämällä ihmisiä yhteisen asiakastarpeen ääreen. Tätä kautta eri ryhmien näkyvyys toistensa työhön lisääntyy ja he pystyvät tekemään arvoa tuottavaa yhteistyötä. Agile Coach on siten kuin voitelija. Ilman voidettakin organisaatio toimii, mutta ei niin hyvin.

Yhteistyön liimaksi tarvitaan myös yhteinen suunta, eli tavoitteet. Agile Coach voi auttaa ihmisiä tunnistamaan ja tulkitsemaan tavoitteista yhteisiä työmaita, jotka tavalla tai toisella hyödyttävät lopulta asiakastakin. He siis rakentavat dialogin kautta saman suuntaista liikettä ihmisten välille. Hyvien tavoitteiden tueksi tarvitaan arjen johtamista ja valmentamista. Agile Coach pystyy omalla toiminnallaan tukemaan, että johtamista ja valmentamista tapahtuu myös siilojen yli. Ikään kuin porata reikiä siilojen väliin, joista kurkkaamalla eri ryhmät voivat varmistaa yhteistä suuntaa.

Agile Coachin tehtävät ovat monipuolisia. Ne voivat sisältää valmentamista, koutsaamista, fasilitointia tai vaikkapa erilaisten rakenteiden ja organisaation toiminnan miettimistä yhdessä liiketoiminnan edustajien kanssa. Vaikka Agile Coach toimii liiketoiminnan organisaation osana, häntä ei ole niin tiukkaan sidottu tiettyyn organisaation alueeseen. Tämä on työlle iso etu, sillä Agile Coach välttää tilanteen, jossa hän saisi omalle ”siilolleen” tavoitteen ja toteuttaisi laput silmillä sitä. Keskeinen osa Agile Coachien toimenkuvaa onkin rakentaa yhteistyötä sinne, mihin sitä ei virallisen rakenteen puolesta itsestään ole syntynyt.

Yhteisen strategian mukaisen suunnan löytyminen ja ihmisten kokoaminen yhteen ei ole koko toimenkuva. Agile Coach auttaa ihmisiä jatkuvaan parantamisen ja oppimisen työmenetelmien hyödyntämiseen. Pyrimme siis koko ajan tekemään asioita fiksummin. Jatkuvaa parantamista voi harjoitella tiimi, liiketoimintayksikkö tai useampi liiketoiminta yhdessä. Loppujen lopuksi tähtäämme siihen, että olemme muutoskykyinen organisaatio, joka tuottaa arvoa henkilöstön kautta asiakkaille ja omistajilleen.

Kirjoituksen inspiraationa ja ajatusten lähteenä on ollut keskustelu kahden Lead Agile Coachin, Jesse Kaislavuon ja Sami Markkasen kanssa.

Kirjoittaja Nina Mellin työskentelee OP:n keskusyhteisössä Agile Coachien esihenkilönä.