OP on ollut jo nelisen vuotta muutosmatkalla kohti ketterämpää ja itseohjautuvampaa toimintakulttuuria. Tätä kautta pyrimme parantamaan henkilöstökokemusta, nopeuttamaan arvontuotantoa asiakkaalle ja lisäämään toiminnan tehokkuutta. Haluamme siis keskittää huomioimme olennaisimpiin asioihin ja tehdä ne fiksusti maaliin saakka, niin että asiakas hyötyy siitä.

Teksti Nina Mellin, Head of Agile Coaching, OP Osuuskunta
Kuva Tero Mellin
Julkaistu 27.10.2022

Kulttuurin muutoksen tiedetään olevan usein hidasta, sillä kulttuuria ei voi hallita tai määrätä. Ihmisten jakamat arvot, uskomukset ja käyttäytyminen muuttuvat enemmänkin erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Jokainen meistä voi kuitenkin omilla teoillaan vaikuttaa mikrotasolla siihen, mitä syötteitä kulttuuri saa.

OP on valinnut Agile Coachingin yhdeksi tärkeäksi lähestymistavaksi uudenlaisen ajattelun ja työtapojen kehittämisessä. Lähes neljän vuoden kokemuksella olen itse vakuuttunut, että tämänkaltaiset liiketoiminnan syövereihin sukeltavat joukkueet edustavat muutosjohtamisen tulevaisuutta.

Agile Coaching yhdistää ketterät menetelmät (agile) ja valmentavan otteen (coaching). Valmentavalla otteella saadaan aikaiseksi hyviä keskusteluita ja yhteisiä oivalluksia. Kun pienistä puroista kasvaa suuri meri, nämä yksittäiset keskustelut pikkuhiljaa vaikuttavat laajemminkin tapaamme ajatella.

Sen lisäksi, että tunnistamme, mitä koko organisaation tasoisia jaettuja arvoja ja toimintamalleja tarvitsemme, on tärkeää ymmärtää toimintaa myös pienempien kokonaisuuksien, kuten heimojen tai tiimien näkökulmasta käsin. OP:n lähes 90 Agile Coachia ovat jakautuneet eri liiketoiminta-alueille, esimerkiksi heimoihin tai asiakaspalveluorganisaatioihin. Näin he oppivat tuntemaan kyseisen liiketoiminnan tarpeita sekä alueella toimivia ihmisiä. Agile Coachista tulee tuttu hahmo, joka auttaa keskustelujen kautta kytkemään paikallisen toimintatapojen ja ajattelun kehittämisen osaksi isoa, merkityksellistä kulttuurin muutosta.

On myös tosi tärkeää keskustella yhdessä siitä, minkälaista kulttuuria haluamme vaalia. Mikä on meille yhteisesti arvokasta? OP:lla kulttuurin muutoksen keskiössä ovat OP:n arvot sekä yhdessä sopimamme ketterät periaatteet. Ne antavat myös suuntaa ja tilaa toteuttaa ajattelun ja toimintatapojen muutosta pienemmissä porukoissa.

Agile Coach on toimintatapojen tulkki, yhteistyön rakentaja ja kulttuurikuiskaaja. OP on luonut hienot edellytykset kulttuurin muutokseen mahdollistamalla Agile Coachien työn, ja samalla olemme päässeet kokeilemaan erilaisia keinoja tähän. Kaikkein kiitollisin olen kuitenkin itse Agile Coacheille, jotka sinnikkäästi, tuloksekkaasti ja korkealla ammattitaidolla tekevät työtä toimintatapojemme kehittämiseksi jokaisena työpäivänä.

Kirjoittaja Nina Mellin työskentelee OP:n keskusyhteisössä Agile Coachien esihenkilönä.