Ilmastonmuutos nousee otsikoihin marras-joulukuun taitteessa, kun YK:n ilmastokokous (COP28) tarkastelee Pariisin ilmastosopimuksen toteutumista. Vaikka tavoitteista ollaan jäljessä ei toivosta ja päättäväisestä toiminnasta voi luopua.

Teksti Annina Tanhuanpää, OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja @AnninaTanhuanp1
Julkaistu 27.11.2023

Globaali pandemia ja maailmanpolitiikan myllerrykset ovat suunnanneet viime vuosina päättäjien huomioita akuutteihin kriiseihin. Maailmanlaajuisesti olemme puolivälissä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa, mutta emme lähelläkään tavoitteiden saavuttamista. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan odota kriisien päättymistä tai talouden tilanteen paranemista.

OP Ryhmä osallistuu YK:n ilmastokokoukseen yhdessä eri alojen suomalaisyritysten kanssa. Ilmastokokouksen Suomi-paviljongin tavoitteina on nostaa esiin suomalaisyritysten ratkaisuja ja Suomea vihreän teknologian kärkimaana sekä tukea ilmastoneuvotteluita edelläkävijäyritysten kanssa.

On tärkeää, että ilmastotavoitteille asetetaan poliittisella tasolla odotusarvot. Sen jälkeen on yritysten tehtävä miettiä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahavirrat ovat elinkeinoelämän verenkierto. Ilman rahaa ei ole vihreää siirtymää, eli esimerkiksi investointeja korvaamaan fossiilista energiatuotantoa, millä taas on iso merkitys ilmastovoitteiden saavuttamisessa.

Pankkina ja rahoittajana näemme ilmastotavoitteiden tärkeyden ja haluamme sekä omalla toiminnallamme että tukemalla arvoketjujamme varmistaa, etteivät ilmastotavoitteet jää vain puheen tasolle. Jos globaalilla tasolla tehdään muutoksia tai tarkennuksia tavoiteasetantaan, meidän on oltava yhdessä yritysten kanssa ottamassa ne vastaan.

OP Ryhmän päästöistä suurin osa on epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät asiakkaiden toiminnasta. Sillä mihin ja miten sijoitamme, miten rahoitamme yhtiöitä ja pyrimme vaikuttamaan yhtiöihin, on suuri vaikutus. Tehtävämme on auttaa muita aloja ja yrityksiä kohti kestävämpiä ratkaisuja. Omat tavoitteemme heijastuvat asiakkaisiimme ja näyttävät suuntaa yritys rahoituksen, sijoittamisen ja vakuuttamisen kautta.  

Yrityselämässä kukaan ei halua tehdä epävarmojen näkymien varassa päätöksiä, mutta ilmasto- ja ympäristökysymyksissä se on arkipäivää. Meidän on esimerkiksi rahoittajana tärkeää tietää, mille sektoreille suurimmat ilmasto- ja ympäristövaikutukset kohdistuvat ja varautua näiden sektorien riskeihin.  

Kuten kansainvälisistä ilmastotavoitteista valitettavasti nähdään, hyvät tavoitteet eivät yksin riitä torjumaan ilmastonmuutosta. Tarvitaan tekoja ja toimintaa, jotka vähentävät todennettavasti päästöjä. Kiristyvän lainsäädännön ja yhteistyön rinnalla näitä tekoja vauhdittaa raha. Sijoitus- ja rahoituspäätösten taustalla taas painavat vuosi vuodelta enemmän tulevaisuuteen katsovat ilmastonäkökulmat.

Annina toimii OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtajana. Hän on myös Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) kestävyysraportoinnin kehittämisestä vastaavan hallituksen (Sustainability Reporting Board) jäsen. Annina edustaa hallituksessa Euroopan pankkeja.