Rahoituksen rooli vihreän siirtymän etenemisessä ja Pariisin ilmastosopimuksen toteutumisessa oli yksi YK:n ilmastokokouksen (COP28) viikkojen keskustelluimmista teemoista. Kokoukseen viitattiin tuttavallisemmin jopa nimellä ”Money COP”.

Teksti Annina Tanhuanpää, OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja @AnninaTanhuanp1
Julkaistu 15.12.2023

YK:n vuosittainen ilmastokokous COP on kasvanut valtavaksi tapahtumaksi. Tämän vuoden ilmastokokoukseen Dubaissa osallistui joidenkin avioiden mukaan jopa 100 000 kävijää.

Dubain kokousta on pidetty tärkeimpänä sitten Pariisin vuoden 2015 kokouksen, jossa asetettiin tavoite ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. COP28:ssa käsiteltiin maailmanlaajuista tilannekatsausta – Global Stocktake (GST), jonka tarkoituksena on seurata, miten tavoitteiden saavuttaminen etenee.

Vastoin odotuksia neuvotteluiden tuloksena päästiin jopa yllättävän vahvaan sopuun. Vaikka pitkään mukana ollut lauseke fossiilisista vaiheittain luopumiseen (phase out fossils) ei kaikille osapuolille mennytkään läpi, saatiin sen tilalle neuvoteltua lähes yhtä vahva transitioning away from fossils.

Kirjaus tullee vaikuttamaan positiivisesti suomalaisyritysten vihreän siirtymän innovaatioiden maailmanlaajuiseen kysyntään – ja siten myös rahoitustarpeeseen. 

Tavoitteista ollaan kuitenkin vielä kaukana, ja juuri siksi yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Nykyisin yritysmaailma ja yritykset nähdäänkin tärkeänä osallistujana siinä missä muutkin.

Yksi COP28:n teemapäivä oli nimetty rahoituspäiväksi, ja rahoituksen rooli vihreässä siirtymässä olikin keskeinen keskustelunaihe koko tapahtuman ajan sekä lavoilla että kulisseissa. Maiden välisten neuvotteluiden aiheista arviolta viidesosa koski nimenomaan rahoitusta ja sitä, miten sekä julkiset että yksityiset rahoitusvirrat saataisiin samaan linjaan Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden kanssa.

Pankkien ilmastovaikutus tapahtuu pääasiassa arvoketjun kautta. Pankin rooli vihreän siirtymän edistämisessä on ohjata rahoitusta ilmastotavoitteita edistäviin innovaatioihin ja teknologioihin.

Rahoitus on aina riskinottamista, ja esimerkiksi OP Ryhmällä ESG- ja päästötavoitteet on jo huomioitu riskinoton prosesseissa. Pankkien on ymmärrettävä, mille sektoreille suurimmat ilmasto- ja ympäristövaikutukset kohdistuvat ja varautua näiden sektorien riskeihin.

OP Ryhmän järjestämässä paneelissa keskustelunaiheeksi nousi toive, että suuripäästöisten yhtiöiden osakkeenomistajat vaatisivat omistamiltaan yhtiöiltä kunnianhimoisempia tavoitteita ja kannustaisivat näitä sijoittamaan uraauurtaviin ilmastoa hyödyttäviin teknologioihin.

Lisäksi yritykset peräänkuuluttivat vihreän rahoituksen instrumentteja sekä investointeja kestäviin ratkaisuihin, jotka kasvattavat yritysten kädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta arvoketjujen kautta pelkän jalanjäljen pienentämisen sijaan. Kuten eräässä keskustelussa osuvasti kuvattiin, ”sijoittajat haluavat luistella sinne, missä kiekko on tulevaisuudessa, eivät sinne missä se on nyt”.

Käsillä on tiedemaailman mielestä kriittinen vuosikymmen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamisen kannalta. Tämä ei ole mahdotonta, mutta helppoa se ei tule olemaan. Olemme kuitenkin todistaneet, että yhteistyön voima pystyy murtamaan ja muuttamaan asioita, ja me haluamme osaltamme Suomen suurimpana finanssialan toimijana olla ohjaamassa tätä muutosta. Kuten Suomen paviljongissa ja muualla kuultiin monet kerrat: time to act is now.

YK:n ilmastokokous (COP28) järjestettiin Dubaissa Arabiemiraateissa 30.11.–12.12. Suomella oli kokouksessa ensimmäistä kertaa oma paviljonki, ja OP Ryhmä oli tapahtumassa paviljongin kumppanina. Voit lukea OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpään odotuksia ilmastokokouksesta täältä

Annina toimii OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtajana. Hän on myös Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) kestävyysraportoinnin kehittämisestä vastaavan hallituksen (Sustainability Reporting Board) jäsen. Annina edustaa hallituksessa Euroopan pankkeja.