Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat myllertäneet maailmantaloutta ja tehneet myös osake- ja rahamarkkinoista entistä epävakaampia. Monen takuuvarmana sijoituskohteena pidetyn yhtiön osakekurssi on sitkeästi pakkasella, eivätkä edes perinteisesti vahvat kiinteistösijoitukset ole tarjonneet entisen kaltaista turvaa.

Vaikka jyrkimmän luisun uskotaan olevan jo takanapäin, moni piensijoittaja on alkanut vilkuilla sivuilleen. Osa on saattanut päätyä vuosien tauon jälkeen perinteiseen ja turvalliseen, mutta vain muutaman prosentin tuottoa tarjoavaan määräaikaistalletukseen, vaikka se ei suojaa edes inflaatiolta.

Rohkeammat ja parempaa tuottoa hakevat sijoittajat puolestaan pohtivat, kuinka päästä kohtuullisin panoksin kiinni kasvuhakuisiin ja vielä listaamattomiin yrityksiin. Niistä koostuvat pääomarahastot ovat perinteisesti olleet suurten institutionaalisten sijoittajien pelikenttää.

Vuosituotto 16 prosenttia työeläkeyhtiöiden salkuissa

Nyt tilanne on muuttunut, sillä OP toi maaliskuun alussa markkinoille oman Private Equity -rahaston. Sen kohteina ovat pörssiin listaamattomat kasvuhakuiset yritykset Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

Sijoittaminen listaamattomiin yrityksiin voi tuntua ensikuulemalta riskialttiilta, varsinkin jos vertailee niitä mielessään ajoittain rajustikin heilahteleviin pieniin yrityksiin sijoittaviin osakerahastoihin. OP:n vaihtoehtoisten sijoitusten johtajan Antti Pesosen mukaan vaakakupissa on kuitenkin monia faktoja, jotka puhuvat niiden puolesta.

– Private Equity -rahastot tarjoavat pitkällä aikavälillä varsin hyvää tuottoa, koska rahastoilla on määräysvalta omistamistaan yrityksistä. Siten rahastot pystyvät kehittämään yrityksiä voimakkaasti. Sijoitukset on hajautettu tarkasti analysoiden eri toimialoille sekä kooltaan vaihteleviin ja omalla kasvutaipaleellaan eri vaiheessa oleviin yrityksiin.

Jotain kertoo sekin, että Private Equity -sijoituksista on tullut tärkeä osa perinteisesti varsin varovaisten eläkevakuutusyhtiöiden sijoitussalkkua. Osuus lähentelee jo 20 prosenttia ja alkaa olla korko-, osake- ja kiinteistösijoitusten tasolla.

Sijoitukset pääomarahastoihin ovat olleet erittäin tuottavia: vuodesta 2010 niiden vuotuinen tuotto työeläkeyhtiöiden salkuissa on ollut 16 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto on samaan aikaan jäänyt seitsemään prosenttiin.

Merkittävä rahoituskanava yrityksille

OP:n uusi rahasto avautuu maaliskuussa, ja sen minimisijoitus 10 000 euroa. Sen jälkeen rahastoon voi tehdä myös pienempiä sijoituksia. Rahaston sijoituskohteissa on mukana tuttuja yritysbrändejä ja isojakin yrityksiä. Pikavoittoja kannattaa silti hakea muualta, sillä sijoitushorisontti on vähintään viisi vuotta.

Pesosen mukaan OP-Private Equity on luontevaa jatkoa aiemmin avatulle ja erittäin suosituksi osoittautuneelle OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahastolle. Ajatuksena on, että OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto keskittyy pörssin ulkopuoliseen osakesijoittamiseen ja sopii tuottohakuisemmalle sijoittajalle OP-Alternative Portfolion rinnalle.

– Kiinnostus listaamattomia yrityksiä kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja pääomarahastot tarjoavat nykyisin merkittävän rahoituskanavan yrityksille. Pörssiyhtiöiden määrä on pienentynyt selvästi viimeisen 20 vuoden aikana ja moni kasvuyritys miettii listautumisen lopullisia hyötyjä. Raskaan regulaation, kalliiden kustannusten ja ison työmäärän takia pörssiin listautuminen voi lopulta jäädä kokonaan tekemättä. Silloin sijoittaja voi päästä hyötymään yrityksen kasvusta vain listaamattomiin yrityksiin sijoittavien rahastojen kautta.

OP-Private Equity -erikoissijoitusrahaston kautta voit sijoittaa kohteisiin, jotka aiemmin ovat olleet tarjolla vain ammattimaisille sijoittajille. Tutustu rahastoon

OP-Private Equity -erikoissijoitusrahasto on auki merkinnöille kuukausittain ja lunastuksille kvartaaleittain. Sijoittamiseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä sekä odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito.