Pitkään jatkunut nollakorkoympäristö ei palkitse tilisäästäjää. Vaikka pääoma säilyy tilillä, ennätyskorkealla laukkaava inflaatio on alkanut syödä tehokkaasti rahan ostovoimaa.

Alkuvuoden osakemarkkinaliikkeet ja maailmanpoliittiset tapahtumat saavat kuitenkin tilivaroille tuottoja etsivän sijoittajan varpailleen. 

– Markkinoilla vallitsee nyt voimakas epävarmuus. Viimeaikaiset markkinaliikkeet toimivat hyvänä muistutuksena siitä, että osakemarkkinoilla voidaan nähdä pitkiäkin laskukausia. Toisaalta viime vuosina markkinoilta ei ole kuitenkaan kannattanut olla pois edes laskumarkkinan aikana, korostaa OP:n sijoitusratkaisujen asiantuntija Jerri Laurikka. 

Mistä tilivaroille voisi nyt hakea turvallisesti tuottoja? 

Jerri Laurikka muistuttaa, että ilman riskiä ei ole tuottoja. Kohtuullisia tuottoja voi kuitenkin saada melko pienelläkin riskillä. Tässä markkinatilanteessa houkutteleva vaihtoehto ovat strukturoidut sijoitustuotteet. Esimerkiksi OP:n strukturoiduista sijoitustuotteista Sijoitusobligaatio- ja SijoitusPlus-lainat tarjoavat sijoitetulle pääomalle turvaa 75-98 prosenttisesti, lainarakenteesta riippuen. Näin sijoittaja pääsee tavoittelemaan tuottoa osakemarkkinoilla rajatulla riskillä.  

– Pääomaturva tarkoittaa sitä, että sijoittaja saa sijoittamansa pääoman tai vähintään etukäteen määritellyn osuuden, esimerkiksi 75 prosenttia, siitä takaisin, vaikka markkina kehittyisi epäsuotuisasti, Laurikka selventää.

Mistä tuotto muodostuu ja minkälaista tuottoa pääomaturvatuille strukturoiduille tuotteille voi odottaa?

– Lainan kohde-etuuden, kuten valitun osakekorin, kehitys markkinoilla määrittää sijoittajalle maksettavan tuoton. Useimmiten kohde-etuuden positiivinen kehitys kerrotaan tuottokertoimella, minkä ansiosta strukturoitu sijoitustuote voi olla suoraa osakesijoitusta houkuttelevampi vaihtoehto, OP:n strukturoitujen sijoitustuotteiden rakentamisesta vastaava Samuel Pökälä kertoo.

Osittain pääomaturvatuissa tuotteissa vuosituotot ovat olleet Pökälän mukaan suurimmillaan noin 6–7 prosenttia, kun taas suurempaa riskiä sisältävissä OP Private-asiakkaille tarjottavissa tuotteissa saatetaan puhua jopa yli 20 tuottoprosenteista. 

– Tässä markkinatilanteessa houkutteleva ominaisuus on myös mahdollisuus saavuttaa tuottoa paikallaan pysyvässä markkinassa eli tilanteessa, jossa lainan kohde-etuus pysyy paikallaan tai kehittyy vain vaimeasti laina-aikana. Lisäksi mahdollisuus vuosittaiseen koronmaksuun kiinnostaa sijoittajia, Laurikka lisää.

Mahdollisuuden tuottoihin paikallaan pysyvässä markkinassa tarjoavat tietyt Sijoitusobligaatiot sekä OP Private asiakkaille tarjottavat Autocall-lainat, kun taas vuosittaiseen koronmaksuun voi päästä käsiksi tietyissä Yrityskorko-lainoissa. Yrityskorko-lainojen kohde-etuutena on yleensä yhtiöiden luottoriski, joten ne ovat erinomainen lisä hyvin hajautettuun sijoitussalkkuun.

Millaisia sijoituskohteita strukturoidut sijoitustuotteet ovat?

Määritelmältään strukturoidut tuotteet ovat johdannaisilla toteutettuja joukkovelkakirjamuotoisia sijoitustuotteita. Joukkolainalla on aina tietty merkintäajankohta, joka kestää yleensä noin kuukaudesta kahteen sekä määritetty laina-aika sisältäen erääntymispäivän. Sijoitusaika vaihtelee tuotetyypin mukaan puolesta vuodesta seitsemän vuoden sijoituksiin, mutta on useimmiten 3-5 vuotta.

Esimerkiksi OP laskee liikkeelle vuoden aikana normaalisti useita kymmeniä erilaisia joukkolainoja, jotka tarjoavat hyvin erilaisia tuottorakenteita ja teemoja, kuten terveyttä, energiaa tai vastuullisuutta, sekä erilaisiin markkinatilanteisiin sopivia tuotteita. Strukturoiduista sijoitustuotteissa on  vaihtoehtoja niin maltillista kuin korkeaakin riskiä sietävälle sijoittajalle. 

Millaisia kuluja ja riskejä strukturoituihin sijoitustuotteisiin sijoittamiseen liittyy?

–  Kuten sijoittamiseen yleensäkin, myös strukturoituihin sijoitustuotteisiin liittyy kuluja ja riskejä. Tärkeää on, että sijoittaja ymmärtää, mihin hän sijoittaa ja millä ehdoilla, Laurikka korostaa. 

Laurikka kertoo, että OP:n liikkeelle laskemaan joukkovelkakirjalainaan sijoittamalla sijoittaja hyväksyy OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Sen realisoituminen tarkoittaisi, ettei liikkeellelaskija kykenisi täyttämään sijoittajalle maksuvelvoitteitaan. Lisäksi strukturoidun sijoitustuotteen mahdollinen tuotto riippuu lainan kohde-etuuden kehityksestä laina-aikana. Tällöin puhutaan markkinariskistä. Markkina ei aina kehity suotuisasti, jolloin sijoitetun pääoman arvo voi heikentyä. Tältä toki suojaa mahdollinen tuotteeseen liittyvä osittainen pääomaturva.  

Suurimmassa osassa strukturoituja sijoitustuotteita kulut on sisällytetty merkintähintaan ja vastaavat keskimäärin hieman yli yhden prosentin vuositason kustannusta. Näihin on hyvä tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.  

Miten strukturoituihin sijoitustuotteisiin voi sijoittaa?

– Merkinnässä olevia tuotteita voi seurata kätevästi OP:n verkkosivuilla ja merkintöjä voi tehdä kaikissa OP Osuuskunnan jäsenosuuspankeissa olemalla yhteydessä omaan pankkiin, Laurikka summaa. 

Strukturoitujen sijoitustuotteiden avulla voit tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa, myös laskumarkkinassa. Saat myös järkevää hajautusta sijoituksiisi eri riskitason ja kohdemarkkinoiden ratkaisuista. Lue lisää.

Lue myös:
Mitä ovat strukturoidut sijoitustuotteet ja kenelle ne sopivat?