Moni suomalaissijoittaja on viime aikoina tuskaillut Helsingin pörssin heikkoa kehitystä. Vuoden 2023 alusta tähän päivään sen kokonaistuotto on reilun prosentin miinuksella.

Samaan aikaan eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet 25 prosenttia, yhdysvaltalaiset osakkeet 39 prosenttia ja naapurimaassa Ruotsissakin osakkeet ovat nousseet 27 prosenttia.

OP:n analyytikoiden mukaan ei kuitenkaan ole syytä vaipua alakuloon, sillä Helsingin pörssi lähtenee nousuun kesää kohti mentäessä.

– Globaali teollisuus osoittaa orastavia merkkejä elpymisestä ja odotamme näiden merkkien voimistuvan kesää kohti mentäessä. Monet suomalaisyhtiöt ovat etusyklisiä, mikä tarkoittaa, että suhdannemuutos heijastuu näiden yhtiön toimintaan nopeammin kuin useimpiin muihin aloihin. Etusyklisiä teollisuudenaloja ovat muun muassa metsä- ja metalliyhtiöt, kertoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Helsingin pörssin alisuoriutumiseen kolme syytä

Saari näkee alisuoriutumiselle kolme pääsiallista syytä. Nämä ovat syklisten teollisuusyhtiöiden yliedustus pörssissä, voimakkaan kasvun teknologiayhtiöiden puuttuminen sekä muutaman suuren suomalaisyhtiön heikko kehitys.

– Helsingin pörssissä on paljon syklisiä teollisuusyhtiöitä, joiden tuotto vaihtelee voimakkaasti suhteessa talouden yleiskuvaan. Teollisuudessa vallitseva alakulo heijastuu sen vuoksi voimalla koko Helsingin pörssin kehitykseen. Lisäksi tekoälybuumi on tarjonnut vahvoja tuottoja viime aikoina ja tällaisia voimakkaan kasvun teknologiayhtiöitä meiltä ei juuri löydy, avaa Saari.

– Kulunut vuosi on myös ollut epäonninen useille Helsingin pörssin kannalta merkittäville yhtiöille, kuten Fortumille, Nesteelle ja Nokialle. Niiden heikko kehitys näkyy selvästi koko indeksissä, jatkaa Saari.

Pitkällä aikavälillä Helsingin pörssi on kuitenkin menestynyt hyvin verrattuna esimerkiksi eurooppalaisiin pörsseihin.

– 20 vuoden keskimääräinen kokonaisvuosituotto Helsingin pörssissä on ollut 8,7 prosenttia, kun se eurooppalaisissa osakkeissa on ollut 7,5 prosenttia. Pitkällä aikavälillä tämä on merkittävä ero. Amerikkalaisosakkeet ovat samalla jaksolla tuottaneet keskimäärin 10,6 prosenttia vuodessa, muistuttaa Saari.

OP Yrityspankki Oyj:n tuottama osaketutkimus on puolueetonta ja riippumatonta sijoitustutkimusta. Tämä materiaalin sisältämää tietoa ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. Materiaali ei myöskään ota huomioon kunkin sijoittajan taloudellista tilannetta, nykyisiä omistuksia tai vastuita, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Informaatio perustuu julkisiin lähteisiin ja tietoon, jota OP Yrityspankki Oyj pitää luotettavana. Esitetyt ennusteet eivät kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. OP Yrityspankki Oyj ei vastaa materiaalin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.

Sijoittamisessa kannattaa muistaa myös siihen liittyvät riskit. Sijoituksen arvo voi joko nousta tai laskea, eikä ole takeita, että saat koko sijoittamasi pääoman takaisin. OP ei takaa, että saat sijoituksellesi tuottoa, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.