Sijoittajan näkökulmasta vuosi 2021 ylitti odotukset: osakerahastot tarjosivat parhaimmillaan 20–30 prosentin kokonaistuottoja. Yhtä huimaa menoa ei ole nähtävissä alkavalle vuodelle, mutta nousuvaraa osakkeissa on edelleen, arvioi OP Varainhoidon vastaava sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen.

– Talouden kasvunäkymät ovat yhä hyvät ja yritysten tuloksissa on kasvupotentiaalia. Korkotuotteisiin verrattuna kiinnostus osakkeisiin säilyy, Kokkarinen sanoo.

Osakemarkkinoiden kokonaistuotoksi tälle vuodelle Kokkarinen ennustaa vähintään 6–8 prosenttia, eli ”normaalin hyvää” tuottoa.

Juuri joulun alla leviämään lähtenyt koronaviruksen omikron-variantti säikäytti markkinat ympäri maailmaa hetkeksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä voikin Kokkarisen mukaan tulla tulospettymyksiä, kun lockdownit vaikuttavat kuluttajiin ja yrityksiin. Silti hän näkee omikronissa myös mahdollisuuden.

– Omikron voi saada pandemian loppumaan aiemmin: Se on valtavan tartuttava, mutta ei yhtä vakava kuin aiemmat variantit. Virus on näin menettämässä fataalin voimansa ja alkaa muistuttaa tavallista influenssaa. Varsinkin, kun roketekattavuus nousee edelleen.

Toinen talouskeskustelua hallitseva ilmiö on inflaatio, joka on noussut ennätyslukemiin Yhdysvalloissa ja herännyt myös Euroopassa. Kokkarinen uskoo, että piikki jää lyhytaikaiseksi. Hän näkee hyviä merkkejä jo noin puolen vuoden päässä esimerkiksi laskevissa raaka-aineiden ja rahtien hinnoissa.

– Nyt syntynyt inflaatiopiikki on korkeintaan vuoden, kahden ilmentymä. Tärkeämpiä ovat kuluttajien ja yritysten inflaationäkymät 5–10 vuotta eteenpäin, ja ne ovat edelleen maltilliset.

Se on jo tiedossa, että keskuspankit Atlantin molemmin puolin lähtevät vuoden mittaan kiristämään rahapolitiikkaansa. Näin tapahtuu, koska taloudet ovat hyvässä vauhdissa ja inflaatio on herännyt.

– Rahapolitiikka on silti edelleen elvyttävää, eikä valtiontalouksien puolellakaan ole tulossa kiristyksiä. Siksi on vaikea nähdä, että talouskasvu järkkyisi.

Kokkarisen sijoitusvinkit vuodelle 2022 – näihin OP Varainhoito uskoo

Suomen osakemarkkinat

Suomalaisyritykset seuraavat globaalia talouskehitystä jyrkissä sykleissä, eli kun talous on nousussa, nousu täällä voi olla vielä kovempaa.

– Isot suomalaisyritykset ovat laadukkaita ja kiinni kasvussa.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Monien suurten ja tunnettujen yritysten arvostukset ovat jo niin korkealla, että pienemmistä löytyy enemmän nousuvaraa.

Kehittyvät markkinat ja Japani

Pandemiasta toipuminen on edennyt nopeammin Yhdysvalloissa ja Euroopassa kuin kehittyvissä maissa ja Japanissa, joiden markkinoiden normalisoituminen ei ole vielä yhtä pitkällä.

– USA:n markkinakehitys on jo ennätysluokkaa, ja myös osakkeiden arvostukset ovat huipussaan. Siksi kokonaistuotot voivat muualla olla jonkin verran parempia.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Reaaliomaisuuserät, kuten kiinteistöt tai metsä tarjoavat suojaa inflaatiolta. Niiltä Kokkarinen odottaa ensi vuonna 4–6 prosentin tuottoa. Taso on sama kuin 2021 ja ylittää selvästi korkosijoitusten näkymät.

Korkosijoitukset ovat heikko lenkki

Koska korot ovat nousussa, velkakirjasalkulle tai korkorahastolle on vaikea saada tuottoa. Plussalle yltävät todennäköisesti vain korkeariskiset yrityslainat ja kehittyvien talouksien lainat.

Säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen voi olla elämäsi kannattavin päätös. Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat kattavat edut säästämisen ja sijoittamisen palveluista. Tutustu palveluihin.

Lue myös:

Nämä OP:n rahastot keräsivät eniten osuudenomistajia vuonna 2021

Mihin osakkeisiin ja ETF:iin suomalaiset sijoittivat vuonna 2021?

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana.
Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua.
Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena
yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.