Etätyöskentelyn lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia sekä pienten että suurten yritysten työntekijöille. Esimerkiksi Barona on tarjonnut vuodesta 2016 saakka yrityksille mahdollisuutta lähettää työntekijänsä vaihtoon Espanjan Aurinkorannikolla sijaitsevaan Fuengirolaan.

Baronan myyntijohtaja Tommi Lehtiniemen mukaan yksi syy vaihto-ohjelman lanseeraamiseen oli se, että etätyön merkitys on kasvussa ja etätyön tekemisen hyödyt on tunnistettu monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi DNA:n vuonna 2017 tekemässä työelämätutkimuksessa kävi ilmi, että 85 prosenttia vastaajista uskoo etätyön parantavan edellytyksiä työhyvinvointiin.

– Muun muassa Yhdysvalloissa etätyö on ollut mahdollista jo pitkään ja siellä etätyöhön liittyvät käytännöt ovat laajempia kuin meillä Suomessa. Työelämän muuttuessa työntekijöiden valinnanvapaus kasvaa, minkä vuoksi päätimme rakentaa mallin etätyön tekemiseen ulkomailta käsin.

Lehtiniemi on iloinen siitä, kuinka suurella mielenkiinnolla Baronan xChange-ohjelma on otettu vastaan.

– Meitä ovat lähestyneet yksittäiset työntekijät, jotka ovat olleet kiinnostuneita tekemään Espanjassa samaa työtä kuin Suomessa. Olemme myös saaneet yhteydenottoja yrityksiltä, jotka haluavat tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden tehdä työtä ulkomailta käsin.

Ilmasto muuttuu, työnkuva ei

Vaihto-ohjelman ajaksi työntekijän työpaikka Suomessa laitetaan tauolle ja ohjelman loputtua työntekijä palaa normaalin työtehtäväänsä. Mikäli ohjelmaan osallistuvassa yrityksessä on mahdollisuus etätyöskentelyyn, varsinaisia toimialarajoituksia ei ole määritelty.

– Käytännössä hyvinkin erilaiset toimialat voivat lähteä tähän mukaan. Tällä hetkellä meillä on asiakkaita muun muassa terveydenhuoltoalalta, ICT-sektorilta, teleoperaattoreilta ja taloushallinnosta.

Lehtiniemen mukaan vaihto-ohjelmaan osallistuvan yrityksen henkilöstökustannukset eivät pääsääntöisesti nouse, sillä lähtevän henkilön palkka mukautetaan paikalliseen palkkatasoon. Työnantajan kustannusrakenne on hyvin lähellä samaa tasoa kuin Suomessa.

– Tyypillisesti xChange-ohjelman ajalta palkkaus on matalampi kuin nykyisessä työsuhteessa. Tällä mallilla Suomessa olevan työnantajan kokonaiskustannukset eivät nouse merkittävästi aikaisempaa suuremmiksi.

Lehtiniemi toteaa, että vaihto-ohjelmasta seuraa lukuisia positiivisia vaikutuksia työnantajalle. Hänen mukaansa konsepti tekee yrityksen työnantajamielikuvasta positiivisemman, sillä etätyön mahdollistaminen profiloi yrityksen halutuksi työnantajaksi.

– Tämä konsepti auttaa myös sitouttamaan työntekijöitä, kun työnantaja mahdollistaa työntekijälle tehdä työnsä lämpimästä, aurinkoisesta, virikkeellisestä ja liikuntaan kannustavasta ympäristöstä käsin.

Myös kansainvälisyys tuo mukanaan hyötyjä sekä työntekijöille että yrityksille.

– Yritykset hyötyvät siitä, että heidän työntekijänsä pääsevät kokemaan kansainvälistä vuorovaikutusta hyvinkin turvallisessa työympäristössä.

Hyvinvointia Välimeren ilmastossa

Espanjaan lähtevän työntekijän vaihtoajan pituus on pääsääntöisesti 6–12 kuukautta, mutta jakson kestoa voidaan tarvittaessa myös pidentää.

– Teemme yleensä määräaikaisen sopimuksen kyseisen firman kanssa palvelun käytöstä. Toki jos kyseessä on isompi yritys, palvelun voi tilata myös jatkuvana. Silloin ohjelmaan osallistuvat henkilöt vaihtuvat noin vuoden välein.

Lehtiniemi on saanut runsaasti palautetta siitä, että vaihto-ohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus työntekijöiden terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Fuengirolassa on yli 300 aurinkoista päivää vuodessa ja alueella riittää runsaasti harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuritapahtumia.

– Kun työnantaja arvostaa ja antaa mahdollisuuden tehdä töitä etänä, sillä on positiivinen vaikutus työntekijän hyvinvointiin. Vaihto-ohjelma parantaa myös osallistujan kielitaitoa ja mahdollistaa erilaisia kohtaamisia vieraassa kulttuurissa.

Puhelintyötä kaukana Suomesta

Yksi Baronan vaihto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä on sosiaali- ja terveysneuvontaan erikoistunut Luona Hoiva Oy, joka tarjoaa omille työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä töitä Espanjasta käsin. Etätyötä tekevä sairaanhoitaja Kaisa Helander on viihtynyt Aurinkorannikolla erinomaisesti.

– Tulimme tänne kollegan kanssa joulukuun puolivälissä, eli olemme tehneet täällä yli kahdeksan kuukautta töitä. Koska olin jo aikaisemmin asunut ulkomailla, muutto Espanjaan ei tuntunut isolta haasteelta.

Kun Helander kuuli ensimmäistä kertaa Luona Hoivan tarjoavan mahdollisuutta etätöihin Fuengirolassa, hän kiinnostui asiasta välittömästi. Työpaikan siirto Espanjaan järjestyi suhteellisen kivuttomasti.

– Tarjous vaihto-ohjelmasta oli voimassa vain Luona Hoivan vakinaisille työntekijöille, eikä minulla vielä silloin ollut vakituista työsopimusta. Saatuani vakituisen työpaikan aloin heti järjestelmään lähtöä. Sattumalta myös yksi kollegani oli samaan aikaan lähdössä matkaan.

Aurinkorannikolla Helanderin työnkuva on hyvin samankaltainen kuin Suomessa.

– Teemme Luona Hoivan arviointitiimissä hoidontarpeiden arviointia puhelimitse. Toimenkuvani ei ole sinällään muuttunut, sillä täällä minulla on käytössä samat ohjelmat ja teen töitä samojen yhteistyökumppanien kanssa.

Helander on tyytyväinen siihen, kuinka hyvin Barona on auttanut häntä asettumaan uuteen maahan.

– Työhön liittyen ei ollut mitään suurempia haasteita. Barona on hoitanut kaiken byrokratian niin hyvin, että meidän piti oikeastaan vain sopia päivämäärä, jolloin tulemme tänne. Kaikki käytännön asiat on saatu hoidettua todella näppärästi.

Ei kiirettä takaisin Suomeen

Helanderin mukaan pelkästään maisemanvaihto Suomesta Espanjaan on ollut suuri positiivinen muutos elämässä.

– Eihän elämä ole pelkkää työtä. Täällä voi tutustua paikalliseen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin. Espanjassa riittää myös todella paljon tutustumisen arvoisia paikkoja.

Vaihtoajalla on ollut positiivinen vaikutus Helanderin hyvinvointiin, sillä lämpimämmän ilmaston lisäksi Espanjasta löytyy myös Suomea enemmän harrastusmahdollisuuksia. Hän jakaa vuolaasti kehuja myös paikallisille ihmisille.

– Täällä ihmiset ovat huomattavasti ystävällisempiä ja ulospäinsuuntautuneempia kuin Suomessa. Se vaikuttaa väistämättä siten, että sitä on itsekin iloisempi ja valoisampi.

Aurinkorannikolla viihtyvä Helander ei haikaile paluusta takaisin koti-Suomeen.

– Ohjelma loppuu nyt marraskuun lopussa ja tällä hetkellä selvittelen sitä, voidaanko sopimusta jatkaa. Tarkoituksena on olla täällä pidempään, sillä olen asettunut tänne hyvin ja tämä paikka tuntuu jo kodilta.