Kun työtä alkaa olla sen verran paljon, ettei yrittäjä enää selviä niistä yksin, on aika pohtia ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Työnantajaksi ryhtyvän on hyvä valmistautua työntekijän palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin ja perehtyä työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin.

Mieti, millaisen työntekijän tarvitset

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén listaa muutaman kysymyksen, joita yrittäjän kannattaa kysyä itseltään silloin, kun hän pohtii ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

– Pohdi, millaista ammattitaitoa ja muita ominaisuuksia uudelta työntekijältä edellytetään. Millaisiin työtehtäviin tarvitset apua? Entä miten oma roolisi muuttuu työntekijän myötä?

Moni yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijän lähipiiristään. Jos sopivaa henkilöä ei löydy tuttavapiiristä, rekrytointi on syytä tehdä harkiten. Yrittäjälle aika on rahaa, ja kaikki rekrytointiin käytetty aika on pois tuottavasta työstä.

– Kannattaa pohtia, voisiko rekrytoinnin ulkoistaa ammattilaiselle, jolloin itse voit keskittyä laskutettavaan työhön.

Tunne työnantajan velvollisuudet

Kun sopiva henkilö on löytynyt ja työsopimus solmittu, yrittäjästä tulee työnantaja. Työnantajaa velvoittavat tietyt asiat, jotka tuovat mukanaan uusia työtehtäviä sekä kuluja.

– Työnantajan toimintaa ohjaa työlainsäädäntö, johon yrittäjän täytyy tutustua ennakkoon, Hellsten neuvoo.

Palkanmaksu edellyttää työlain, työaikalain sekä työehtosopimuksen omaksumista. Nämä lait määrittelevät esimerkiksi sen, miten vuosiloma tai sairausajan palkanmaksu määräytyy.

Työntekijän palkkaamiseen liittyviä velvoitteita ovat:

 • Työsuhteen solmiminen. Työsuhteen ehdot täytyy laatia kirjallisesti, vaikka varsinaisen työsopimuksen voikin solmia myös suullisesti.
 • Työnantajan tulee ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos työntekijöitä on enemmän kuin yksi.
 • Työntekijälle täytyy ottaa lakisääteiset vakuutukset: työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijän ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu.
 • Työntekijälle pitää maksaa palkka. Palkanmaksuun liittyy työajan seuranta, vuosilomat, sairausajan palkanmaksu sekä mahdolliset perhevapaajärjestelyt.
 • Työnantajan täytyy järjestää työntekijälle työterveyshuolto.
 • Työpaikan olosuhteiden tulee olla kunnossa. Tämä koskee työtiloja, työvälineitä, henkilöstötiloja ja työturvallisuuteen liittyviä asioita.
 • Uusi työntekijä pitää perehdyttää työtehtäväänsä.

Palkan sivukulut

Työntekijän palkasta vähennetään ennakonpidätyksen lisäksi työeläkemaksu sekä työttömyysvakuutusmaksu. Näiden lisäksi työnantajalle jää maksettavaksi erilaisia sivukuluja, kuten työeläke-, työttömyysvakuutus-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus- ja sairausvakuutusmaksut.

Noudatettavan työehtosopimuksen mukaan sivukuluja voi syntyä myös ryhmähenkivakuutuksesta, lomarahasta ja erilaisista lisistä. Sivukulujen tarkkaan määrään vaikuttavat työntekijän ikä ja työn luonne.

Työnantaja huolehtii myös palkasta tehtävien ennakonpidätysten maksusta verottajalle.

Ota nämä asiat huomioon laskelmissasi

Laskelmia laatiessa on hyvä ottaa huomioon pakollisten palkan sivukulujen lisäksi myös välilliset kulut ja näiden hoitamiseen kuluva aika, joka vaikuttaa yrittäjän omaan tuottavuuteen. Työntekijän perehtymisaika täytyy myös huomioida laskelmissa, sillä uusi työntekijä on harvoin heti tuottava.

Mieti, paljonko maksavat:

 • työntekijän rekrytointi
 • työntekijän perehdytys
 • palkanlaskennan kulut
 • hallinnolliset työt
 • työterveyshuolto
 • sairauslomat
 • perhevapaat
 • työvälineet
 • toimipisteen muutokset
 • vapaaehtoiset henkilöstöedut
 • mahdolliset koulutukset tai pätevyyden ylläpitokulut 

Juttua varten on haastateltu myös Taloushallintoliiton johtaja Ari Lahdenkauppia sekä Finvoicer Groupin palkkahallinnon palvelupäällikkö Meri Koskelaa.

Yrittäjä, OP:lta saat ensiluokkaiset pankki- ja vakuutuspalvelut sekä asiantuntevat neuvot kaikenkokoisille yrityksille. Lue lisää.

Lue myös:

Hyvin hoidettu rekryprosessi on yrittäjän paras käyntikortti: ”Hakijalle pitää jäädä kokemuksesta hyvä maku suuhun”

Palkitun kasvuyhtiön henkilöstöjohtaja: Työnantajakuvalla on valtava merkitys rekrytoinnissa

Yhden miehen munkkibisneksestä kasvoi bränditehdas, joka tietää miten kuluttajatuotteet viedään maailmalle