Kiina on yksi suomalaisten yritysten tärkeimmistä kauppakumppaneista. Kiinan politiikan arvaamattomuus, Kiinan markkinaan liittyvät riskit ja kuluttajien odotukset ovat pakottaneet suomalaisyritykset miettimään vaihtoehtoisia markkinoita.

OP:n Yrityspulssi-tutkimuksen mukaan Kiinan toiminta maailmanpolitiikassa huolettaa jo lähes 60 prosenttia suomalaisista suuryrityksistä.

Suurista yrityksistä 42 prosenttia kertoo yrityksellään olevan Kiinaan jonkinlaisia yhteyksiä, kuten tuontia tai vientiä. Näistä yrityksistä yli puolet kertoo vähentäneensä riippuvuuttaan Kiinaan viimeisen vuoden aikana.

–  Suuryritykset tavoittelevat nyt kestävyyttä ja vastuullisuutta kustannussäästöjen ja tehokkuuden sijaan. Positiivinen uutinen on, että Kiinan korvaamista muilla markkina-alueilla ei nähdä mahdottomana: Kiinassa toimivista yrityksistä noin 40 prosenttia kertoo, ettei korvaavien markkinoiden löytämisessä nähdä haasteita, OP Yrityspankin Business Lead Antti Niemelä sanoo.

Suuryritykset luottavaisina näkyvyydestään toimitusketjuihin

Suuryritykset ovat tehostaneet toimitusketjujensa läpivalaisua muun muassa kasvaneiden vastuullisuusvelvoitteiden takia. Lähes yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta suuryrityksestä kertoo tuntevansa toimitusketjunsa vähintään riittävällä tasolla.

–  On hyvä, jos näkyvyyttä toimitusketjuihin on parannettu. Uusien raportointivaateiden mukaan suurten yritysten pitää tuntea alihankkijansa aiempaa paremmin, jotta se pystyy raportoimaan esimerkiksi Scope 3 -päästöjä, Niemelä kertoo.

Geopolitiikan jännitteet ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuvat erilaiset toimitusvaikeudet ovat saaneet suuret yritykset huomaamaan toimitusketjujen hajauttamisen tärkeyden. Suuryrityksistä 41 prosenttia kertoo, että yrityksen toimitusketju tulee hajaantumaan aiempaa useampaan maahan.

Reilu kymmenesosa yrityksistä suunnittelee tuotannon tai alihankinnan siirtämistä kotimaahan tai lähialueille.

–  Vahvoilla Kiinan korvaajia haettaessa ovat lähialueet Euroopassa, mutta myös Yhdysvallat sekä Kaakkois-Aasian maat, kuten Vietnam ja Indonesia. Myös kotimaa on aiempaa houkuttelevampi investointikohde suomalaisyrityksille; tätä puoltaa esimerkiksi puhtaan energian saatavuus. On kuitenkin hyvä huomioida, että isojen muutosten läpivienti voi viedä vuosia, jopa vuosikymmeniä, Niemelä kertoo.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan Yrityspulssi-tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 100 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina toukokuussa 2023.

Lue myös:

Venäjän markkina pysyy suljettuna myös tulevaisuudessa, kertovat suuryritykset

Kruunun ja dollarin heikkeneminen haastaa suomalaisia vientiyrityksiä