Miksi tunteita on vaikea ymmärtää? Kysyin vastausta Open AI -säätiön kehittämältä chat-muotoon rakennetulta tekoälyltä. Vuorovaikutteisen keskustelun mahdollistava tekoäly on aiheuttanut samanlaista innostusta kuin internetin yleistyminen 1990-luvun lopulla. Näin tekoäly vastaa kysymykseen tunteiden vaikeudesta:

"Ensinnäkin, tunteet ovat subjektiivisia ja ne vaihtelevat henkilöittäin. Toiseksi, tunteiden ilmaiseminen on monimutkaista, ja niiden merkitys vaihtelee yhteyksien, kulttuurien ja henkilökohtaisten kokemusten mukaan. Lisäksi tunteiden ymmärtäminen edellyttää empatiaa ja kykyä asettua toisen henkilön asemaan ja ymmärtää heidän näkökulmansa. Kaiken kaikkiaan tunteet ovat monimutkaisia ja niiden ymmärtäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja."

Tunteet vaativat siis työtä.

Erilaisia tunteita on kymmenistä jopa yli tuhanteen riippuen luokittelusta. Ihminen on sen verran mukavuudenhaluinen, että usein on helpompaa vain antaa asioiden olla ja tuntea mitä sattuu. Osa ihmisistä osaa nimetä tunteensa kahden käden sormilla.

Tunteiden ymmärtäminen auttaa meitä elämään parempaa elämää, ymmärtämään itseä ja muita sekä koko yhteiskuntaa. Tunteiden ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi taloudellisten päätösten tekemisessä.

Yksi virhe on ymmärtää tunteet dramaattisina purskauksina, kuten vuolaina kyyneleinä tai naurunremakkana. Tunteet ovat koko ihmiselämän kirjo, joten aina emme edes huomaa, kun tunnemme. Tunteet ovat tulleet erityisen näkyviksi tällä vuosikymmenellä, jota ovat hallinneet kriisit, kuten sairaudet, sodat ja epävarmuus. Jokainen on joutunut käymään läpi erilaisia tunteita ahdistuksesta toiveikkuuteen.

Entä ihmiset, jotka sanovat, etteivät tunteet vaikuta heihin? Heitä on itse asiassa paljon. Kyvyttömyys tuntea voi johtua sairauksista, traumaattisista kokemuksista tai kasvatuksesta.

Kyseessä voi olla vaikkapa "animotofobia", tunteiden pelko. Se on eräänlaista tunnefobiaa. Tunnefoobikko välttelee esimerkiksi surua ja vihaa, mutta joskus myös innostusta ja muita myönteisiä tunteita.

Syynä välttelyyn voi olla jonkin tunteen liiallinen kohtaaminen: Moni jättää uutisten tai sosiaalisen median seuraamisen sikseen, koska sotien ja sairauksien päivittäinen läsnäolo johtaa tunteiden liiallisuuteen. Sosiaalisen median yksipuolisen myönteiset päivitykset voivat ahdistaa, kun ihminen alkaa vertailla itseään muihin. Seurauksena on riittämättömyyttä, ahdistusta ja masennusta. 

Ihminen alkaa vältellä tiettyjen tunteiden kohtaamista. Jos näin jatkuu pitkään, muutumme pessimisteiksi, joiden elämää varjostavat tunnekuohut. Ihmisellä on monenlaisia tunneongelmia.

Miten tekoäly voisi auttaa tunteiden kanssa? Näin hän/se vastaa:

"Yksi tapa, jolla tekoäly voi auttaa tunteiden kanssa, on auttamalla ihmisiä tunnistamaan ja ymmärtämään omia tunteitaan. Tätä varten voidaan käyttää tekoälyä tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyvien tehtävien suorittamiseen, kuten esimerkiksi tunteiden analysointiin puhuttujen sanojen tai kirjoitetun tekstin perusteella.

Toinen tapa, jolla tekoäly voi auttaa tunteiden kanssa, on tarjoamalla tukea ihmisille heidän kohtaamiinsa tunnetilanteisiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tarjoamalla neuvoja tai ratkaisuehdotuksia tunteisiin liittyvissä ongelmissa. Lisäksi tekoäly voi auttaa tunteiden kanssa tarjoamalla empatiaa ja ymmärrystä ihmisille heidän elämäntilanteissaan."

Tekoäly voi auttaa antamaan tunteille nimiä, joita ilman tunteita on vaikea käsitellä. "Aleksitymia" tarkoittaa sitä, ettei tunteille löydy sanoja, minkä vuoksi ihminen saattaa olla sokea toisten tunteille. Aino Mattilan väitöstutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen on aleksityyminen.

Aleksitymia näkyy erityisesti vanhemmissa sukupolvissa, sillä suurissa perheissä ei aina ehditty huomioida kaikkia, eikä tunteista puhuminen ollut yhtä tavallista kuin nykyisin.

Yhteiskunnassa tunneköyhyys ja kyvyttömyys ymmärtää tunteita aiheuttaa tukahduttavan ilmapiirin. Tunneilmastoa olisikin hyvä mitata barometrilla samaan tapaan kuin kuluttajien luottamusta, koska tunteet ohjaavat kaikkea käytöstämme voimakkaasti. Samalla oppisimme ymmärtämään paremmin itseämme ja muita.

Tekoälyllä on tässä keskeinen tehtävä.

Nopeasti kehittyvien asioiden tapaan myös tekoälyyn sisältyy uhkia ja mahdollisuuksia. Väistämätöntä on, että tekoäly muuttaa myös meidän käytöstämme liittyi se sitten taloudellisiin päätöksiin tai ihmissuhteisiin.

Tekoälyn äly kehittyy vauhdilla, mutta niin myös tunteet, eikä niitä voikaan lopulta erottaa toisistaan. Nyt ihmisen on hyvä aika kehittää omaa tunneosaamistaan, ja pian apua tunteiden ymmärtämiseen voi saada myös tuntevalta tekoälyltä.

P.S. Jokaisen kirjoituksen yhteydessä opit uuden tunteen, jonka olet luultavasti kohdannut, mutta et ole välttämättä osannut nimetä sitä.

Ensimmäinen tunne on "sonder". "Sonder" on tunne siitä, että ymmärtää jokaisen ihmisen olevan yhtä elävä ja monimutkainen ihminen kuin sinä itsekin. Se on hetkellinen oivallus siitä, että jokaisella ihmisellä on ystäviä, huolia, tavoitteita ja salaisuuksia. Tunteen aktivointia voi yrittää kävelemällä illalla ulkona ja katsomalla valaistuja ikkunoita.

Seuraavassa kirjoituksessa opit tunteen "uitwaaien".