Syksy on uuden oppimisen aikaa. Motivaatio on huipussaan, kun on tehnyt päätöksen uuden harrastuksen aloittamisesta, oli se sitten puutyöharrastus, dekkarikurssi tai kielen oppiminen. Sitten koittaa talvi.

Kun lehdet putoavat ja koleus iskee, tunteet saattavat laantua ja motivaatio hiipua. Räntäsateessa ajatus ei tunnukaan enää yhtä hyvältä kuin kesän jälkeen. Miten säilyttää oppimisen ilo pimeinä kuukausina?

Uuden oppiminen kehittää taitoja ja ajattelua, mutta myös omien tunteiden käsittelyä. Psykologian tutkijat Løvoll, Røysamb ja Vittersøn (2017) huomasivat, että myönteiset tunteet, kuten innostus ja kiinnostus, vaikuttavat sisäiseen motivaatioon. Ilo ja innostus edistävät oppimista ja auttavat pysymään motivoituneina.

Muista etenkin se, miksi haluat oppia uutta. Motivaation lähteen muistaminen auttaa, kun taapertaa marraskuun märkyydessä kurssille. Ymmärrä myös se, miksi haluat oppia uutta. Vältä trendikkäitä harrastuksia, sillä kiinnostus niihin voi hiipua trendikkyyden haihtumisen myötä. Onko sinulla pomppukeppi varastossa?

Kielteisillä tunteilla, kuten pettymyksellä ja turhautumisella, on oma roolinsa oppimisessa. Shepherd, Patzelt ja Wolfe (2011) esittivät, että vaikka pettymys voi olla raskasta, se voi myös stimuloida oppimista. Vaikeudet saavat pohtimaan, mitä voisimme parantaa ja miten voisimme korjata virheitämme. Kielteiset tunteet auttavat kasvamaan henkisesti.

Tunteet ja oppiminen ABC

A. Aktiivinen havainnointi: Huomioi tunteet opiskellessasi. Tunnista ne hetket, jolloin olet innoissasi ja ne, jolloin koet turhautumista. Ymmärrys tunteista auttaa pysymään oppimisen polulla, vaikka vähän vihmoisi.

B. Tasapaino: Kaikki tunteet, niin myönteiset kuin kielteisetkin, ovat osa oppimista. Kun ymmärrät tämän, voit ottaa kielteiset tunteet osaksi oppimista sen sijaan, että taistelisit niitä vastaan.

C. Uteliaisuuden säilyttäminen: Uteliaisuus on oppimisen sydän. Se kannustaa kyseenalaistamaan ja etsimään uusia näkökulmia, etenkin vaikeuksien edessä.

Muista myös yllättää itsesi. Foster ja Keane (2018) tutkivat yllätyksen vaikutusta oppimiseen. He havaitsivat, että eniten yllättävät asiat jäävät parhaiten mieleen. Tämä korostaa uteliaisuuden merkitystä – anna itsesi yllättyä ja oppia uudella tavalla.

P.S. Aiemmista teksteistä olet oppinut tunteet ”sonder”, ”uitwaaien”, ”altschmerz”, ”fika” ja "gnossienne".

Seuraava sana on kaikille tuttu tunne opiskelusta ja muualtakin elämästä. ”Torschlusspanik” on saksankielinen sana, joka tarkoittaa kiirettä, stressiä tai paniikkia, joka syntyy tunteesta, että aika alkaa loppua. Opiskelija voi kokea torschlusspanikin paineen tuntiessaan, että hänellä on rajallisesti aikaa saavuttaa tietty tavoite.