Omistaja-asiakkaat saivat valita vuoden 2021 syksyllä, miten osuuspankkien tekemää vastuullisuustyötä tulisi kohdistaa eri paikkakunnilla. Oman ehdotuksen saattoi jättää Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä OP Median sivuilla.

Eniten kannatusta annetuista teemoista sai valtakunnallisesti nuorten työllistymisen ja koulutuksen tukeminen, joiden jälkeen seuraavina tulivat teot luonnon ja ympäristön hyväksi sekä lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. 

Osuuspankit ovat vastanneet toiveisiin. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, millaisia tekoja pankit ovat toteuttaneet vuoden 2022 kevääseen mennessä.

Tukea nuorten taidekilpailulle ja koulukiusaamisen estämiseen

OP Nilakan Seutu on tukenut vuonna 2022 paikallisen taideyhdistyksen nuorten taidekilpailua, jossa nuoret pääsevät tekemään julkisia taideteoksia oman alueen keskustoihin. Työllä halutaan viestiä nuorille taiteen ja oman ympäristön arvoa. Lisäksi pankki haluaa tukea paikallisesti nettikiusaamisen estämistä avustamalla kiusaamisen vastaisten koulutusten järjestämistä. Pankki antaa tukea myös nuorten liikuntaan eri muodoissa. Tukea suunnataan muun muassa paikalliseen nuorten jalkapalloon, yleisurheiluun ja kalastusharrastukseen.

Lahjoitusvarat Pump Track -radan rakentamiseen

Vesannon Osuuspankissa kyselyssä eniten kannatusta vastuullisuusteemoista saivat Nuorten työllistymisen ja koulutuksen tukeminen, Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen sekä Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. Pankki ohjasikin vuonna 2021 lahjoitusvarat Pump Track -radan rakentamiseen, jolloin pankki avusti pururadan maastossa olevan laavun kustannuksissa. 

Pankki on tukenut myös Vesannon torin esiintymislavan rakentamisessa, lisäksi pankki on järjestänyt Hippo-tapahtumia ja ollut mukana kylän yhteisissä menoissa. 

Nyt osuuspankki pohtii kyselyn tulosten innoittamana uusia tapoja kohdistaa tukea nuorten ja yritysten tukemiseen.

Useat pankit mukana Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa

Kymmenet osuuspankit ympäri Suomen osallistuvat nuorten työllistymisen tukemiseen ottamalla osaa Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaa, jossa osuuspankki tarjoaa työnantajana toimivalle yhdistykselle tuen nuoren palkkaamiseksi. Esimerkiksi OP Joki-Pohjanmaalla on jo seitsemänä kesänä työllistetty kesässä jopa 30 nuorta kesätöihin Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kautta.  

Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä näkyi, että nuorten työllistymisen tukeminen oli suurelle osalle vastaajista tärkein. Kyselyn tuloksena vuoden 2022 kesänä mukana on useita osuuspankkeja ensimmäistä kertaa.   

Lahjoituksia Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksille

Teot luonnon ja ympäristön hyväksi -teema sai OP Turun Seudun omistaja-asiakkailta eniten kannatusta Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä. Osuuspankissa kuunneltiin asiakkaiden mielipidettä ja turkulaiset antoivat vuoden 2021 joululahjoituksen, yhteensä 6000 euroa, kuudelle toimialueellaan toimivalle Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykselle. 

Tuella yhdistykset edistävät monin tavoin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä muun muassa hankkimalla arvokkaiden perinnemaisemien hoitoon tarvittavia välineitä, järjestävät roskankeruutalkoita, järjestävät perinnemaisemakursseja, lahjoittavat niittykukkien siemenpusseja ja laativat erilaisia koulutus- ja opastusmateriaaleja.

Toteutamme omistaja-asiakkaidemme valitsemia vastuullisuustekoja, jotka näkyvät ja tuntuvat. Kerro meille, millaisia vastuullisuustekoja toivot meidän tekevän. Vastaa Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn 19.9.-9.10.2022

Lue myös:

Oppia ikä kaikki taloustaitoja

Ensikosketus työelämään

Hyvinvoiva ympäristö tarvitsee monimuotoisia tekoja