Luonnosta huolehditaan monin eri tavoin ja eri mittakaavoissa. Turun luonnonsuojeluyhdistys on yksi alueellisista vaikuttajista. Turun alueella keskiössä on erityisesti Saaristomeren ja vesialueiden hyvinvointi. Jotta ympäristömme voisi mahdollisimman hyvin, työtä laajennetaan jatkuvasti.

Turun luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton alaisuudessa toimiva yhdistys, jonka tehtäviin kuuluu monimuotoisuuden ylläpito ja ympäristön tilan seuranta alueellisesti. Yhdistys on vahvasti mukana luontoa koskevissa hankkeissa ja töissä jo alusta saakka, jotta luontoarvot otetaan suunnitelmallisesti huomioon. 

Pienilläkin teoilla merkityksellisiä tuloksia

Yhdistyksen puheenjohtaja Katja Samsten on yksi aktiivisesti luonnon suojelun parissa työskentelevistä. Hän kertoo yhdistyksen toiminnan olevan jatkuvan työn lisäksi myös kansalaisille hyvä tie päästä mukaan luonnonsuojelutyöhön.

- Käytännön tasolla tuemme ympäristöhallinnon työtä tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja kansalaisille reitin vaikuttaa ympäristöön, hän kertoo.

Vaikka yhdistyksen toiminta kohdistuu myös suurempiin hankkeisiin, on se myös hyvä reitti kansalaiselle päästä vaikuttamaan. Samsten kertookin, että jokainen voi halutessaan osallistua luonnon puolesta tehtävään työhön.

- Liittyminen ympäristöjärjestöön on tehokas tapa tukea luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä, mutta myös pienemmillä teoilla on huomattavia vaikutuksia.

Hän muistuttaa, että kaikilla teoilla on luonnon hyvinvoinnille merkitystä.

- Esimerkiksi kauppareissulla voi suosia luomutuotteita ja ekologisia pesuaineita, tai omaan pihaan voi istuttaa pölyttäjäystävällisiä lajeja, Samsten kertoo.

Luonnosta huolehtiminen ei siis katso elämäntilannetta ja siihen voi osallistua jokainen omalla tavallaan.

Yhdistysten työ sisältää paljon erilaista aktiivisuutta, kuten esimerkiksi suunnitteilla olevien hankkeiden koordinointia. Samstenin mukaan luonnon etua tarkastellaan projekteissa yhdessä ja ennakoimisella onkin todella suuri merkitys. Mielipiteitä ja muistutuksia siis jaetaan puolin ja toisin.

- Monimuotoisuutta edistetään esimerkiksi luonnonhoitotöillä, mutta hyvin paljon myös vaikuttamalla maankäytön suunnitteluun jo siinä vaiheessa, kun mahdollisia häiriöitä tai ympäristön pilaantumista ennakoidaan olevan mukana suunnitelmissa, Samsten kuvailee.

Vieraslajien torjunta – kilpajuoksua aikaa vastaan

Yksi uhka luonnon monimuotoisuuden kannalta ovat nopeasti lisääntyvät vieraslajit. Vieraslajit sotkevat jääkauden jälkeen syntynyttä luonnon tasapainoa. Niillä on vaikutusta populaatioihin, ravintoverkostoihin ja ne vievät tilaa alkuperäislajeilta.

Vieraslajien vaikutus luonnolle on varmasti monelle yllättävänkin suuri. Kun lajeja katoaa, se alkaa kertautua nopeasti ja tällöin dominoefekti alkaa vaikuttaa nopeasti kymmeniin lajeihin. Lajien katoamisen vaikutukset voivat olla mittavia ja niistä voi olla haittaa muille lajeille, mutta myös ihmisille. Haittavaikutuksia voi aiheutua niin ihmisten terveydelle, taloudelle kuin esimerkiksi ruoantuotannollekin.

OP Turun Seutu teki lahjoituksen vuonna 2021 paikallisille luonnonsuojeluyhdistyksille, josta Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kohdalla merkittävä osa käytettiin juuri vieraslajiesitteen laadintaan.

- Vastaavaan esitteen laatimiseen ja painattamiseen ei ilman tällaista lahjoitusta olisi varaa, sanoo puheenjohtaja Samsten.

Sähköisenä ja paperisena ilmestyvän esitteen toivotaan saavuttavan mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta esimerkiksi tämä monista luonnon kanssa käytävistä kilpajuoksuista voidaan yhdessä voittaa.

Avuksi alueellisesti

Alueellisella luonnonsuojelutyöllä on siis kaikkien kannalta huomattavasti merkitystä.

Ennen lahjoitustaan OP Turun Seutu teki asiakkailleen kartoituksen, jossa selvitettiin mihin oman pankin vastuullisuustyötä tulisi kohdistaa. OP Turun Seudun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Mari Boman-Lassander kertoo, että kaikkien iloksi pankin omistaja-asiakkaat antoivat eniten ääniä luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelua tukevaan työhön.

Kartoituksen myötä pankki teki lahjoituksen kuudelle paikalliselle Suomen luonnonsuojeluliiton alaiselle yhdistykselle. Yhdistykset saivat jokainen 1000 euroa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

OP Turun Seutu on aiemmin tukenut muun muassa Turun merialueiden ja saariston suojelua. Pankki on toiminut jo vuosia Pidä Saaristo Siistinä ry:n yritysjäsen sekä pari viime vuotta pääyhteistyökumppanina Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeessa.

- Merestä ja kauniista saaristostamme huolehtiminen on meille tärkeää jo ihan sijaintimmekin puolesta, Boman-Lassander mainitsee.

Omistaja-asiakkaita osallistavan Kaikkien aikojen tekoja -kampanjan tulosten ansiosta luonnon hyväksi tehtävää työtä tehdään nyt entistä enemmän.

Kaikkien aikojen tekoja -kysely toteutettiin vuonna 2021 ensimmäisen kerran ja Boman-Lassander kertookin olevansa tyytyväinen tuloksiin. Kysely toteutetaan uudestaan vuoden 2022 syksyllä, mitä Boman-Lassander pitää erinomaisena asiana. Kyselyn kautta omistaja-asiakkaat pääsevät vaikuttamaan oman pankkinsa vastuullisuustekoihin. Näin toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa perustehtäväämme toimintaympäristömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toteutamme omistaja-asiakkaidemme valitsemia vastuullisuustekoja, jotka näkyvät ja tuntuvat. Kerro meille, millaisia vastuullisuustekoja toivot meidän tekevän. Vastaa Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn 19.9.-9.10.2022

Lue lisää:

Omistaja-asiakkaat kertoivat, millaisia tekoja eri puolella Suomea tulisi tehdä: näin toimimme.

Oppia ikä kaikki taloustaitoja

Ensikosketus työelämään