Suomessa tehdään vuosittain reilut 500 000 käytetyn auton kauppaa. Niistä puolet tehdään merkkiliikkeissä ja neljännes järjestäytymättömissä autoliikkeissa. Neljännes, eli reilut 100 000 autokauppaa tehdään kahden yksityishenkilön välillä.

On yleisesti tiedossa, että autokaupasta ostetussa autossa ostajalla on puolellaan laki, mutta yksityisen kaupan pelisäännöt eivät ole yhtä selvät. Ongelmalliseksi kahden yksityishenkilön välisen kaupan tekee se, että sitä ei yritysten ja autoliikkeiden tavoin sido kuluttajasuojalaki, vaan kauppalaki.

– Säännökset muistuttavat pitkälti kuluttajansuojalakia, mutta ongelma on siinä, kuinka ostaja saa vedottua oikeuksiinsa. Jos on tehnyt huonon kaupan, ei ole oikein keinoa hoitaa asiaa, toteaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola.

Kauppalain mukaan myös yksityishenkilö on vastuussa myymänsä auton tai muun ajoneuvon kunnosta. Tietoisesti rikkinäisen tuotteen myyminen on petos, mutta myyjä voi joutua korvaamaan myös piileviä vikoja.

Käytännössä yksityisen ostajan pitää vian ilmetessä päästä sopimukseen myyjän kanssa. Jos kyseessä on selkeä tietoinen vika tai petos, voi asian viedä oikeuteen. Prosessi on tosin pitkä ja hankala. Siksi käytetty auto kannattaa tutkia tarkkaan ennen kaupan tekemistä.

Ota selvää auton kunnosta ja historiasta

Auton historiaa voi selvittää Trafin kautta, johon kerätään tietoa mm. auton edellisistä omistajista. Mikäli autolla on menneisyydessä epäilyttävän paljon omistajia, kannattaa syy selvittää. Aina sekään ei kerro kaikkea, sillä esimerkiksi urheiluautot ovat kalliita ylläpidettäviä ja siksi niiden omistajuuskaudet saattavat olla tavanomaista lyhyempiä.

Myös huoltohistoriaan kannattaa kiinnittää huomiota. Mikäli huoltokirjaa ei löydy sähköisenä tai paperisena, on ostajan luotettava myyjän sanaan. Sitä, onko se luotettava kannattaa arvioida kriittisesti.

Yksi keino selvittää auton kunto, on teettää siihen kuntotarkastus, joka muistuttaa yleisesti asuntokaupassa käytettyä tarkistusta. Sellaisen teettäminen palvelee sekä myyjää että ostajaa.

Liikkeestä ostetussa parempi suoja

Yksityisten välistä kauppaa enemmän vastuuta on myyjällä silloin kun auto ostetaan liikkeestä. Tuolloin käytetyn auton kauppaan pätee kuluttajasuojalaki, jonka keskeinen ajatus on kuuden kuukauden virhevastuu. Se tarkoittaa sitä, että mikäli autossa ilmenee puolen vuoden aikana vika, katsotaan sen olleen olemassa myyntihetkellä. Tuolloin myyjä on vastuussa tuotteen korjaamisesta.

Kuluttajasuojalaki ei tosin ole automaatti, joka tekee myyjästä korvausvelvollisen, vaan arviointi on aina tapauskohtaista ja siihen vaikuttavat esimerkiksi auton ikä ja ajokilometrit.

– Uudehkossa ja vähän ajetussa autossa lakia sovelletaan eri tavalla kuin vanhemmassa ja enemmän ajetussa. Karkeasti se menee niin, että mitä uudempi auto, sitä suurempi on myyjän vastuu, selventää Kaakkola.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudemmassa autossa kallis korjauskulu voi mennä suurimmilta osin myyjän piikkiin, mutta vanhemmassa kuluja saatetaan jakaa enemmän myös ostajan suuntaan. Korjauksen jälkeen auto saattaa olla paremmassa kunnossa kuin vastaavan ikäisen autolta voidaan olettaa.

Myös auton hinnalla on merkitystä siihen, kuinka laaja myyjän vastuu on. Muutaman tuhannen euron hintaisen auton kohdalla se on luonnollisesti pienempi kuin kymppitonnien hintaisen ajoneuvon kohdalla.

Laki on tulkinnanvarainen

Käytetyn auton kaupassa kannattaa muistaa myös, se että mitään yleissääntöä myyjän korvausvelvollisuuden laajuudesta ei ole olemassa. Ne ovat aina tapauskohtaisia, mutta perustuvat toki yleiseen käsitykseen siitä mitä ostaja on voinut auton kunnosta todistettavasti olettaa.

Koska kyseessä on tulkinnanvarainen laki, tulee sen kautta runsaasti yhteydenottoja KKV:n Kuluttajaneuvontaan.

– Jos käytetyt autot eivät ole ykkösaihe, niin kärkipäässä ne ainakin ovat. Tämä johtuu tietysti myös siitä, että käytettyjen autojen kauppaa tehdään niin paljon, toteaa KKV:n lakimies Jukka Kaakkola.

Muutama vuosi sitten autokaupat alkoivat tarjota auton ostajille takuita, jotka olivat voimassa puolesta vuodesta vuoteen. Näistä maksullisista lisäpalveluista keskusteltiin paljon ja Kuluttajaneuvontaan tuli yhteydenottoja runsaasti. Maksulliset takuut ovat lain mukaan kiellettyjä, sillä ne menevät virhevastuun kanssa päällekkäin.

– Ne ovat selkeästi vähentyneet, mikä on hyvä, sillä ihmiset joutuivat niiden kanssa maksamaan lakisääteisestä suojastaan. Myyjän pitää aina ottaa vastuunsa ilman ylimääräistä elementtiä.

Autokaupassa on edelleen tarjolla erilaisia maksullisia lisäpalveluita, mutta niiden ajatuksena on tarjota huolenpitosopimuksia, jotka kattavat esimerkiksi auton huoltoja. Pelkästä takuusta ostajan ei kannata maksaa.