Virus on aiheuttanut kuolonuhrien lisäksi valtioiden sulkeutumisen ja globaalin talouden sukeltamisen. Tilannetta on verrattu finanssikriisiin ja 90-luvun lamaan. Suomea kohdanneesta lamasta nykykriisi eroaa olennaisesti siinä, että vallitseva korkotaso on matalampi. Myönnetyt lyhennysvapaat helpottavat sekä yksityishenkilöiden että yritysten velkojen hoitamista, sillä korkorasite on selvästi 90-luvun lama-aikaa maltillisempaa.

Myös pankkien jälleenrahoituksessa on ollut havaittavissa finanssikriisin kaltaista epävarmuutta ja korkojen nousua. Keskuspankkien lisätoimet tosin vakauttivat tilannetta ja tämän lisäksi pankkisektorin riskinkantokyky on aikaisempiin kriiseihin verrattuna vakaammalla pohjalla. Syynä parempaan riskinkantokykyyn on kiristynyt sääntely ja kasvaneet vakavaraisuusvaateet. Käsillä oleva kriisi ei siis ole täysin samanlainen kuin mitkään muut aikaisemmin ja näin ollen perinteiset toimintamallitkaan eivät välttämättä siihen sovellu.

Yhteiskuntien ja yritysten toimintojen asteittaista avautumista ja kuluttajien luottamuksen palauttamista on edistettävä kaikilla tahoilla. Meidän on opeteltava elämään ja toimimaan uuden normaalin vallitessa. Nyt on hyvä hetki suosia ostopäätöksissä kotimaisia ja paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä. Kriisin seurauksena yhä useampi yritys ja valtio on aikaisempaa velkaisempi. Vastuullisesti toimien on luotava kestävät keinot kasvaneen velkataakan hoitamiseksi ja taloudellisen toimintakyvyn turvaamiseksi.

Kriisin aiheuttamia tosiasioita ei pidä vältellä tai vähätellä, mutta yltiöpessimismikään ei auta meitä tästä ylös. Keskitytään nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen vaikuttaviin ratkaisuihin ja päätöksiin.

Kesä on täällä ja elämä jatkuu.

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi -etusivulle

Kesä ja OP-Mobiili - erottamattomat lisätietoa OP-mobiilista