Korona-aika ja osakesijoittaminen vaativat ihmisluonteelta paljon, sillä ilmiönä molempiin kiteytyy lähes lohdutonta epävarmuutta tulevasta. Viime vuosien tapahtumien ansiosta useimmat meistä tietävät, miltä tuntuu omistaa osakkeita, kun markkinat ovat epävakaat ja arvaamattomat. Sijoittaminen on pitkällä tähtäimellä yksinkertaista, mutta lyhyellä aikahorisontilla monimutkaista ja stressaavaa. Markkinoiden heiluessa meidät valtaa tarve toimia. Kognitiivinen psykologia sekä neuro- ja käyttäytymistiede kuitenkin todistavat, että paineen kasvaessa tekemiemme arviointivirheiden kappalemäärä ja suuruus nousevat.

Pandemia on nostanut keskusteluun resilienssin, kyvyn sietää ja sopeutua kriiseihin, ei vaan varautumisella ja vanhaa varjelemalla, vaan myös ajattelu- ja toimintatapoja uudistamalla. Resilienssille on monia määritelmiä, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan kykyä ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa sekä valmiutta kohdata häiriöitä ja kriisejä ja palautua niistä.

Henkisen kapasiteettimme vahvuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten perimä, temperamentti ja kasvatus. Olemme geneettisesti eri tavoin herkkiä ympäristön vaikutuksille, ja kokemuksemme voivat heikentää tai vahvistaa luontaista resilienssiämme. Sijoittajan riskinsietokyky kasvaa usein kokemuksen myötä. Pandemian myötä olen huomannut, että lähes jokaisen sijoittaja-asiakkaamme kyky käsitellä epävarmuutta on kehittynyt. Opimme katsomaan asioita useista näkökulmista ja huomaamme selviytyvämme tiukoistakin paikoista. Ei vaadi kovinkaan kirkasta kristallipalloa todetakseen, että vuoden 2022 voittava teema sijoitusmarkkinoilla on kyky sietää epävarmuutta.

Kannattaisiko seuraavaa varianttia tai markkinaromahdusta odotellessa vaihtaa näkökulmaa? Korona ei ainoastaan pakottanut meitä sietämään epävarmuutta. Jospa se voisi opettaa ottamaan hetkestä kiinni ja nauttimaan siitä. Nyt on taas koleaa. Talven ensimmäiset pakkaset luikertavat ikävästi iholle, ja hyiset tuulet värisyttävät kehoa. Sitten siihen tottuu. Kevättalvella vastaava lämpötila ei enää tunnu pahalta. Meissä on resilienssiä vaikka muille jakaa.

Varallisuudenhoidon asiantuntijat OP Private Keski-Suomessa

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle