Vahvalla valtion roolilla toisaalta varmistetaan rekisterin valmistuminen ja toisaalta ylläpitokustannusten pysyminen kurissa. Sähköisen rekisterin arvioidaan lisäävän asuntokaupan sujuvuutta merkittävästi ja mahdollistavan täysin digitaalisesti toimivan asuntorahoittamisen.

OP Keski-Suomi on vahvasti mukana tässä toimialan muutoksessa. OP Ryhmän vetämänä panostamme kuluvan strategiakauden aikana miljoonia euroja nykyisten liiketoimintojen digitalisointiin. Tavoitteena on kehittää asiakaskokemusta ja asiakkaiden arjen sujuvuutta.

Robotiikan automatisoidessa rutiinitoimenpiteitä, laadukas neuvonanto ja ratkaisujen tarjoaminen asiakkaiden ongelmiin korostuvat. Digitaalisen ja inhimillisen palvelun saumattomuus asettaa uusia vaatimuksia myös viestinnälle ja viestinnän kanaville. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta oleellista on, miten kuluttajana suodatamme informaatiosta itsellemme olennaisen ja tärkeän tiedon.

Yritysten näkökulmasta haasteena on löytää oikea ja luotettava kanava omien palveluiden viestimiseen ja opastamiseen. Verkko- ja mobiilipalvelut tarjoavat tähän toimivan alustan, mutta videoiden käyttö yritys- ja asiantuntijaviestinnässä kasvaa myös jatkuvasti. Erityisesti nuorten keskuudessa suositussa ilmiössä tubettamisessa, eli videoiden kuvaamisessa ja julkaisemisessa Youtube -kanavalla, OP on vahvasti mukana. Olemme yksi Tubecon 2017 -tapahtuman pääyhteistyökumppaneista ja yksi OPn Tubepäivistä pidetään OP Keski-Suomen tiloissa.

Media- ja viestintäala on kohdannut toimintaympäristönsä digitalisoitumisen pankkitoimintaa aikaisemmin. Riittävästi itseään uudistamalla ja tunnistamalla vahvuusalueensa esimerkiksi informaation luotettavuuden suhteen, se on kyennyt säilyttämään asemansa muutoksesta huolimatta. Myös me OPssa uskomme digitaalisen ja inhimillisen palvelun yhdistämiseen tulevaisuudessa. Muun muassa uutta OP Ryhmän op.fi -verkkopalvelua ja palvelun uusia ominaisuuksia olemme kehittäneet yhdessä asiakkaiden kanssa. Oletko käynyt jo tutustumassa?