Harva meistä on valmis myöntämään, että teemme sijoituspäätöksiä enemmänkin tunteella kuin järjellä. Vanhan sanonnan mukaan osakemarkkinoita ajaakin kaksi tunnetta: pelko ja ahneus. Tämä aiheuttaa helposti ylilyöntejä osakemarkkinoilla, kun sijoittajat innostuvat liikaa nousevista kursseista tai vastavuoroisesti säikähtävät kurssilaskua. Ja vaikka ahneus onkin yksi kuolemansynneistä, sijoittajalle pieni annos ahneutta voi olla myös positiivinen ominaisuus. Varsinkin, jos se näkyy rohkeutena eikä uhkarohkeutena. Se mahdollistaa hallitun riskinoton, joka näkyy pitkässä juoksussa korkeampana tuotto-odotuksena.

Osakemarkkinat ovat toipuneet alkuvuoden 2020 markkinaromahduksesta ja tämän jälkeen kurssinousu on ollut voimakasta ja laaja-alaista. Samaan aikaan osakesijoittamisen suosio on kasvanut voimakkaasti suomalaisten keskuudessa. Mitattiin asiaa sitten osakkeenomistajien tai arvo-osuustilien lukumäärän kehityksellä, on kasvu jatkunut katkeamattomana 2020 vuoden alusta lukien.

Toivon, että meillä on myös malttia vaurastua. Osakemarkkinoiden luonteeseen kuuluu aika ajoin voimakkaatkin korjausliikkeet, jotka viime aikoina ovat loistaneet poissaolollaan. Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana yhdysvaltalaisten osakkeiden kurssikehitystä seuraavan S&P 500- indeksin keskimääräinen vuoden sisäinen pudotus on ollut yli 14 prosenttia. Huolimatta näinkin voimakkaista kurssipudotuksista, on samaisen indeksin vuosituotto ollut kuitenkin positiivinen kolmena vuotena neljästä. Mikäli pelko on vallannut sijoittajan mielen näinä synkkinä laskuhetkinä, on hätäisillä osakemyynneillä voinut pahimmillaan tuhota koko vuoden tuotot.

Ehdotankin, että kun seuraavan kerran markkinoilla nähdään voimakkaampaa turbulenssia, niin pidetään mielessä sijoitusguru Warren Buffettin vanha viisaus. Hänen mukaansa pörssi on paikka, jossa raha siirtyy kärsimättömiltä kärsivällisille. Jokainen meistä voi valita kumpaan ryhmään kuuluu.

Varallisuudenhoidon palvelut ja OP Private Keski-Suomen asiantuntijat

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle