Vanha viisaus sanoo, että tappiot kannattaa katkaista nopeasti ja antaa voittojen juosta. Miksi moni sijoittaja toimii kuitenkin päinvastoin ja jättää tappiolliset sijoitukset roikkumaan salkkuunsa ja myy voitollisia pois? Syynä voi olla haluttomuus myöntää omat virheensä, jotka realisoituisivat tappiollisen myynnin hetkellä. Vastaavasti myyminen pienelläkin voitolla sinetöi mielessämme onnistuneen sijoituspäätöksen. Ihmisillä on vahva taipumus ankkuroitua yksittäisiin havaintoihin, kuten juuri sijoituskohteensa hankintahintaan. Tätä alempi hinta saattaa mielessämme tuntua halvalta ilman, että huomioimme muita muutoksia markkinatilanteessa. Hinnan noustessa yli hankintahintamme, koemme taas sijoituskohteen kalliiksi. Tosiasiassa olemme kiinnittyneet menneisiin hintoihin, joilla ei pitäisi olla merkitystä tulevaisuuden päätöksissämme.

Suosimme omaa mielipidettä tukevia lähteitä

Meillä on myös taipumus suosia tietolähteitä ja henkilöitä, jotka vahvistavat meidän omia ennakkokäsityksiämme. Jos olemme huumaantuneet tiettyjen sijoituskohteiden hyvyydestä, voimme säännönmukaisesti ohittaa kaikki kriittiset puheenvuorot. Sen sijaan, että pyrkisimme ainoastaan vahvistamaan olemassa olevia ajatuksiamme, meidän kannattaisi kuunnella enemmän myös vastakkaisia mielipiteitä. Vai kuinka moni meistä on valmis avoimeen keskusteluun aiheesta kuin aiheesta ilman, että omat ennakkoasenteet vaikuttavat keskustelun kulkuun?

Laumasieluisuus pätee sijoittamisessakin

Myöskään lauma-ajattelun vaikutusta omiin päätöksiin ei kannata väheksyä. Meillä on taipumus oman pohdinnan sijaan painottaa sijoituspäätöksissä tietoa, jota saamme tutuilta sijoittajilta tai vaikka mediasta. Yhteistä näille päätöksille on se, että sijoittaja tekee käytännössä samoin kuin kaikki muutkin, sopii se omaan sijoitussuunnitelmaan tai ei. Tämä voi aiheuttaa yksittäisiin sijoituskohteisiin hurjia nousupiikkejä, jonka jälkeen meidät valtaa pelko siitä, että jäämme noususta paitsi. Ja lopulta hyppäämme kiireellä kyytiin mukaan. Valitettavan usein kyse on markkinoiden ylilyönnistä, jonka sijoittaja saa lopulla tuntea kukkarossaan.

Mutta kuinka voi välttää lankeamista psykologisiin ajatusharhoihin? Ensinnäkin itselleen kannattaa olla armollinen, sillä jokainen meistä tekee päätöksiä aika ajoin tunteella. Toinen hyvä sääntö on välttää nopeiden ratkaisujen tekemistä. Eli älä myy paniikissa, äläkä osta ahneuksissasi, vaan pidä kiinni pitkän aikavälin tavoitteistasi.

Olisiko aika aloittaa säästäminen?

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle