Aika on asia, joka kerran hävitessään ei milloinkaan palaa. Meillä on keskimäärin 2,4 miljardia sekuntia aikaa elää merkityksellinen, hyvä ja ainutkertainen elämä. Tämän tekstin lopussa noin 45 sekuntia vähemmän. Ajan arvoa on vaikea hahmottaa enkä ihmettele. Kuinka hinnoittelet hyödykkeen, jonka jäljellä olevaa määrää et tiedä?

Tutkijoiden mukaan käsityksemme aikaa kohtaan on muuttumassa. Tiedostamme aikamme rajallisuuden entistä konkreettisemmin ja arvostamme tulevaisuudessa aikaa nykyistä syvällisemmin. Tämän huomaa erityisen hyvin työelämässä. Vaatimustason nousun positiivinen lieveilmiö on toisen ihmisen henkilökohtaisen ajan kunniottaminen. Ihmisen tekee onnelliseksi ajan arvostaminen eikä sen käytettävissä oleva määrä. Niin kauan, kun huomiomme on kiinnittynyt nykyhetkeen, emme juurikaan ole tietoisia ajasta. Ajankulun tunteen koemme vasta silloin, kun liitämme nykyhetken tilanteen joko aikaisempiin kokemuksiimme tai tulevaisuuden odotuksiin. Osittain tästä johtuen valitettavan moni ymmärtää ajan arvokkuuden vasta elämän ehtoopuolella.

Otetaan esimerkki: podemme usein huonoa omaatuntoa tuhlatusta rahasta ja hukatuista tilaisuuksista, vaikka rahaa voidaan aina ansaita uudelleen ja menetetyt mahdollisuudet paikata uusilla tilaisuuksilla. Jopa menetetty luottamus voidaan palauttaa takaisin. Mutta aika - sen häviäminen on peruuttamatonta.

Mikäli aika on yksittäisen ihmisen arvokkain ja ainoa korvaamaton resurssi, otetaanko se asiakastyössä riittävällä tavalla huomioon? Kannattaisi ottaa, sillä esimerkiksi tuotto/kulu -suhteessa erittäin kilpailussa varainhoitobusineksessä juuri varainhoitajan kyky säästää asiakkaan aikaa on nousemassa keskeisimmäksi kriteeriksi varainhoitajaa valittaessa. Aika ja aikaosaaminen on tulevaisuudessa entistä kovempaa valuuttaa.

Lue lisää varallisuudenhoidon palveluista

OP Keski-Suomen op.fi-sivuille

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP Mediassa