Taloustieteissä päätöksentekoa voidaan tarkastella aikajohdonmukaisuutena ja siihen liittyvänä itsekontrollin ongelmana. Ilmiö tulee esille esimerkiksi mahdollisuudessa vaurastua pitkäaikaisen säästämisen avulla. Vaurastuakseen henkilön tulisi rajoittaa tai vähentää nykyistä kulutustasoaan, jotta voisi optimoida pitkän aikavälin taloudellisen tilanteensa. Näin toimiessaan henkilön tulisi tehdä myös epämiellyttäviä päätöksiä. Hyvin usein me emme toimi näin, vaan haluamme heti parhaan hyödyn itsellemme.

Ihmiset johtavat yrityksiä sekä julkisia organisaatioita. Tästä syystä edellä mainitut aikajohdonmukaisuuteen, itsekontrolliin sekä tunnetilaan liittyvät elementit vaikuttavat myös organisaatiossa tehtävään päätöksentekoon. Tälläkin hetkellä epämiellyttäviä ja mahdollisesti negatiivista palautetta yleisönosastokirjoituksissa saavia päätöksiä saatetaan jättää tekemättä. Tai niitä lykätään pidemmän aikavälin hyödyn kustannuksella. Eletään toivossa, että aika, tuleva kasvu tai jokin muu hoitaa ja korjaa ongelmat.

Robotiikka ja automatisointi tulevat koskettamaan meitä kaikkia tavalla tai toisella. Olisiko tulevaisuudessa yrityksen tai kunnan asiakkaiden, asukkaiden, omistajien ja henkilöstön edun mukaista, että toimintaa koskevat päätökset tekisikin robotti, joka kaikissa päätöksissään optimoisi jatkuvasti koko organisaation ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin edun? Se ei jättäisi päätöstä tekemättä, välttelisi mahdollisia lyhyen aikavälin tunnereaktioita tai jäisi odottamaan asioiden kriisiytymistä. Tilannetta, jolloin päätöksiä on aivan pakko tehdä ilman vaihtoehtoja. Vai onko tunnetila juuri se puhtaasti rationaalista päätöksentekoa sotkeva elementti, jossa ainakin jonkin aikaa olemme robotteja laadukkaampia ja kriiseihin ajautuminen sekä virheet ovat mahdollisuuksia uuden oppimiseen?

OP Keski-Suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP Mediassa