Sijoitusprosessin onnistumisen kannalta aloittaminen on tärkein, mutta ei vaikein päätös. Vaikeinta on ohjata omaa toimintaansa sijoitusprosessin aikana, vaikka tiekartta vaurastumiseen on hyvin yksinkertainen.

Uutispimennossa on vaikea elää. Lähes joka päivä kuulemme jotakin kautta, miten taloudessa menee. Talouslehtien ja pörssikolumnistien vakio-otsikoita ovat kannanotot siitä, olemmeko markkinasyklin pohjalla vai huipulla tai jossakin siellä välissä. Otsikoiden suurin haittavaikutus ei useinkaan ole se, perustuuko jutun sisältö faktoihin vai ei, vaan se, että ne houkuttelevat poikkeamaan pitkäaikaisen sijoittamisen yksinkertaisista ohjeista.

Onnistuneen sijoitusprosessin ydin on perusohjeiden systemaattinen toteuttaminen.

Nämä ohjeet voi tiivistää kuuteen kohtaan: 1) aloita ajoissa 2) säästä säännöllisesti 3) anna aikaa 4) ole kärsivällinen 5) älä välitä markkinaliikkeistä ja 6) noudata strategiaa.

Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta. Ennakoimme tietoisesti tai tiedostamattamme markkinatapahtumia, vaikka markkinaliikkeiden ennustaminen on tutkitusti juuri se pitkäaikaisen sijoitusprosessin osa, johon kannattaisi ottaa vähiten kantaa. Toisin sanoen otamme kantaa asiaan, johon voimme vähiten vaikuttaa. Tästä johtuen sijoitustoimintaa hallitsee lyhytjänteinen ajoittaminen pitkäaikaisuuden sijaan. Luonteenomaista ajoittamiselle on keskustella siitä, mihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa tai kannattaisiko sijoittaa olenkaan. Tällainen toiminta tuntuu järkevältä, mutta valitettavasti se ohjaa sijoittajan toimimaan epäsystemaattisesti ja altistaa hänet samalla yleisimpiin sijoitusvirheisiin.

Mikä on sijoitusvirhe ja miten se eroaa virhesijoituksesta?

Virhesijoitus on yksittäinen sijoituspäätös, jonka taustalla on enemmän huonoa tuuria kuin systemaattista virhettä sijoittajan toimintatavassa. Virhesijoitus voi liittyä markkina-ajoitukseen tai yksittäisen sijoituskohteen valintaan. Jokainen sijoittaja jossakin vaiheessa tekee virhesijoituksia. Tämä kannattaa tiedostaa heti sijoitusprosessin alkuvaiheessa, sillä mitä nopeammin tämän hyväksyy, sen helpompi on keskittyä todellisten sijoitusvirheiden välttelyyn.

Sijoitusvirhe viittaa tiedostamattomaan käyttäytymiseen, joka on pitkällä aikavälillä tutkitusti suurin tuottotuholainen. Tauti on siinä mielessä viheliäinen, sillä sitä on hyvin vaikea tunnistaa, koska se liittyy omaan käyttäytymiseen. Siksi siihen syyllistyvät lukuiset markkinatoimijat niin pien- kuin suursijoittajat. Miten taudin kanssa tulisi toimia? Yksinkertainen sijoitussuunnitelma ja sen kurinalainen noudattaminen ovat ainakin hyvä lähtökohta. Säännöllinen kertaaminen ja lyhytaikaisten markkinaliikkeiden huomiotta jättäminen yleensä antavat suojaa matkan varrella.