Yksityispankkipalvelulla viitataan usein varainhoitopalveluun, jossa asiakkaan varallisuutta hoidetaan ennalta määritellyn riskitason mukaisesti. Tällainen määrittely on hyvin sijoituspainotteinen. Mutta mitä on hyvä yksityispankkipalvelu? Se on enemmän kuin salkunhoitoa ja markkina-analyysia.

Puhutaan mieluummin laaja-alaisesta palvelukokonaisuudesta, jonka kärkenä on vahva kokemus ja asiantuntemus. Siihen kuuluvat varallisuudenhoidon lisäksi päivittäispalvelut, rahoitus, lakipalvelut, vakuutukset, yrityspalvelut, kiinteistönvälitys sekä perheen lapset huomioon ottava talousvalmennuskonsepti.

Asiantuntijapalveluiden on myös toimittava sujuvasti. Ei riitä, että palvelut ovat olemassa, vaan niiden pitää olla saatavilla ja läsnä silloin, kun niitä oikeasti tarvitaan. Asioinnin on oltava helppoa ja vaivatonta. Asiakkaalla on aina oltava mahdollisuus valita, miten haluaa asioida. Toimivat digikanavat ovat elinehto, mutta perinteisiä kohtaamisia tarvitaan. Miksi? Siksi, että pankkitoiminnan keskiössä on luottamus, joka vaatii asiantuntemuksen lisäksi kasvot. Kasvot henkilöityvät yhteyshenkilöön, joka huolehtii, että asiat hoidetaan. Niinpä paikallisuus ja mutkaton tavoitettavuus ovat tärkeä osa luotettavaa yksityispankkitoimintaa.

Mitä enemmän varallisuutta kertyy, sitä tärkeämpää varallisuuden kokonaishallinta jossakin vaiheessa on. Jokaisella meistä on näkemys siitä, kenen haluaa perivän varansa, jos itselle sattuu jotakin. Monesti perintösuunnittelusta ollaan tietoisia, mutta harmittavan usein asioiden hoitamista syystä tai toisesta lykätään tuonnemmaksi.

Vastuullinen yksityispankkitoimija ottaa huomioon lainopilliset palvelut palvelukonseptissaan ja ennen kaikkea huolehtii, että asiakirjat ovat ajantasaisia. Tähän auttaa huomattavan paljon se, jos kokonaisuus on yksissä käsissä. Ovatko esimerkiksi henkivakuutuksen edunsaajamääräykset kunnossa? Ne saattoivat joskus olla, mutta elämäntilanteet muuttuvat ja lainsäädäntö muuttuu. Pieni asia, jonka laiminlyöminen voi maksaa paljon.

Iso asia päivittäisissä pankkiasioissa perhekokonaisuuden huomioiminen. Lapset kasvavat ja menevät elämässään eteenpäin. Ensin tarvitaan kortti ja pian verkkopankki. Tämän jälkeen mukaan tulevat ensiasunnon hankkiminen ja mahdolliset muut hankinnat. Päivittäiset pankkipalvelut, rahoitus ja vakuuttaminen hoituvat yhden yhteyshenkilön kautta. Hän huolehtii, että tarvittavat asiantuntijat ovat aina saatavilla. Tämä kuulostaa hyvältä ja toimii vielä paremmin käytännössä.

Erityisen merkittävä tekijä yksityispankkipalvelussa on asioinnin keskittämisestä seuraava katkeamaton palveluketju ja sen kautta saatava asiantuntijahyöty. Tämä tarkoittaa yhteistoimintaa, jossa esimerkiksi rahoitusasiantuntija huolehtii lainaneuvottelun yhteydessä, että lainoitettavassa kohteessa on riittävät vakuutukset. Tähän tarvitaan konsultaatiota vakuutusasiantuntijan kanssa. Vakuutusten ajantasaisuus kuulostaa itsestään selvältä, mutta käytännössä vakuuttaminen jää helposti vajaaksi tai epäselväksi. Katkokset palveluketjussa lisäävät virheiden mahdollisuutta.

Valitettavin tilanne asiakkaan kannalta on tietenkin se, että riskin oletetaan olevan vakuutettu, mutta vahingon tapahtuessa riski jää asiakkaan kannettavaksi. Näitä tilanteiden ennalta ehkäisyssä keskittäminen ja laajan asiantuntijaverkoston hyödyntäminen säästävät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Viime kädessä hyvässä Private-palvelussa on kyse siitä, miten suurta lisäarvoa palvelun tarjoaja pystyy asiakkaalleen tarjoamaan. Suomeksi sanottuna: onko palvelusta hyötyä. Palvelulla on aina hintansa, kuten hyvällä palvelulla kuuluukin olla. Hyötyjä voi harvoin mitata suoraan paperilla, koska niiden kokeminen on aina henkilökohtaista.

Palveluiden on kuitenkin aina oltava kilpailukykyisiä. Tähän vaikuttavat yksittäisten tuotteiden hinnat, mutta myös toimijoiden asiantuntemus, luotettavuus ja tavoitettavuus. Peruspalvelut pystytään suurimmaksi osaksi tarjoamaan digitaalisesti, mutta mitä vaativimmista asiantuntijapalveluista on kyse, sitä olennaisempaa on pystyä tarjoamaan ne tarvittaessa paikallisesti ja kasvotusten. Tällä on suora yhteys tehokkuuteen, luotettavuuteen ja vaivattomuuteen, jotka ovat palvelun lähtökohtia.

Kiinnostuitko OP Private Oulun palveluista? Lue lisää.