MIKSI TÄSTÄ PITÄÄ OLLA HUOLISSAAN?

Siksi, että taloudelliset ongelmat aiheuttavat helposti vaikeuksia muilla elämänalueilla. Taloustaitojen hallinta on osa yksilön elämänhallintaa. Ilman riittävää talousosaamista ihmisen on mahdotonta tehdä hyviä valintoja arjessaan.

Onneksi talousosaamisen parantamiseen on kiinnitetty huomiota. Ennalta ehkäisevä toiminta on tässäkin avainasemassa. Syiden hoitaminen on aina tehokkaampaa kuin oireiden. Tavoitteena pitää olla, että jokaisella on hallussaan riittävät talouden perusvalmiudet. Perusvalmiuksilla tarkoitetaan talousosaamista, joka koostuu taloustiedosta ja talouden ilmiöiden ymmärtämisestä, eli talouslukutaidosta. Talouden kieltä pitää osata ja ymmärtää, jotta sen kanssa osaa toimia.

Perinteisesti talousosaaminen on hankittu itse. Jos ennen ajateltiin, että velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa, niin nykyään voi vaan todeta, että seuraava maksaa, jos jaksaa. Tilanne on muuttunut ja siksi asioita pitää ajatella uudella tavalla.

Taloustaitojen opettamiseen tarvitaan laajempaa tukiverkostoa. Koululla ja kodilla on oma tehtävänsä, mutta myös ulkopuolisten toimijoiden panos on tärkeää. Juuri tästä syystä OP Oulu haluaa olla mukana vahvistamassa kotitalouksien talousosaamista.

Koululaisten Yrityskylä-toiminta, valtakunnallinen nuorten Taloustaitohanke ja lukuisat Oulun alueen oppilaitosvierailut ovat esimerkkejä talousosaamista parantavista hankkeistamme.

Uppoaako rahapuhe lapsiin ja nuoriin? Kyllä ja vieläpä hyvin.

Talouteen liittyvät ilmiöt kiinnostavat nuoria, kun asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Innostavia teemoja heille ovat säästäminen ja sijoittaminen sekä rahan ansaitsemiseen liittyvät kysymykset. Digitaaliset pankkipalvelut ovat heille arkipäivää ja mobiiliasiointi on luonnollista.

Mikä parasta taloustaitohankkeiden parissa oppii myös itse. Vaikkapa sen, miten asioista kannattaa puhua, niin, että se palvelee kuulijoitaan? Ekonomisti- tai analyytikkoslangi kuulostaa hienolta, mutta harvoin siitä on hirveästi hyötyä oman viiteryhmänsä ulkopuolella. Asiat ovat monimutkaisia, mutta niistä pitää osata puhua ymmärrettävästi. Tästä syystä yhteiskunnassa tarvitaan moniäänistä rahapuhetta.

Rahasta pitää puhua, koska se herättää meissä kaikissa tunteita. Jokaisella on erilaisia näkemyksiä rahasta ja taloudesta. Toisia raha kiinnostaa enemmän ja toisia vähemmän. Tosiasia on kuitenkin se, että jossakin vaiheessa kaikki joutuvat miettimään tulevaisuuttaan. Mitä itsenäisemmin se pystytään tekemään sen parempi. Niinpä on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsisi riittävän ajoissa pohtimaan oman taloudenhallintaan liittyviä kysymyksiä. Kaikista ei tarvitse tulla sijoittajia, mutta kaikilla pitäisi olla tilaisuus keskustella rahankäytöstä ja mahdollisuuksista, joita siihen liittyy.

Usein ajatellaan, että kiinnostus taloustaitoja kohtaan pitäisi kasvaa vasta sitten, kun varallisuutta on kertynyt reilusti. Oikeastaan tilanne on juuri päinvastoin. Mitä rajallisemmat resurssit ihmisellä on käytössään, sitä paremmat talouslukutaidot hän tarvitsee. Talousosaamisessa on viime kädessä kyse yksilön elämänhallinnasta. Hyvinvoivista ja taloustaitoisista kansalaisista hyötyy koko yhteiskunta. •

Juttu on julkaistu myös OP Oulun Horisontti -asiakaslehden numerossa 4/2019.